Home >> Реформа >> Измене програма: С грамофоном у 21. век

Ко ће све да чита? Тако, и ми не стижемо све да читамо, чак и материјале које објављујемо.

Промене програма за гимназије ступиле су на снагу почетком новембра 2011.

Знали смо да су козметичке (изузев у предмету рачунарство). Знали смо да су привремене (на две године). Знали смо да нећемо добити упутства за примену ове школске године (иако су оне сада на снази).  Знали смо да ће их Национални просветни савет ипак одобрити (иако је начелно био против њих).

Али, нисмо знали да је овај посао обављен (баш) толико неодговорно.

Тек данас смо случајно открили на који начин су комисије Завода за унапређивање образовања и васпитања урадиле свој посао измена програма за гимназију.

На примеру предмета музичка култура види се све:

Тим, који је урадио овај посао, једноставно је из старог програма преписао све и није изменио ништа.

Ако су то радили за редовну плату – да их разумемо. Ако су то радили за хонорар – да их грдимо. Али, чланови тима који нису ни прочитали стари програм за музичку културу (како би га евентуално мењали),  плаћени платом и додатних хонораром, на почетку друге деценије 21. века, у сусрет вајној реформи гимназије, у сврху такозваног привременог побољшања гимназијских програма, учинили су и невероватан продор у 21. век музичке културе: преписали су и прописали су да музика у српским гимназијама мора да се емитује са –

грамофона!

Не верујете?

Ево шта пише у „Просветном гласнику“ од 27. октобра 2011:

…..“За реализацију садржаја програма прво и основно је обезбедити

нормалне

услове за рад: опремљен кабинет (или специјализована учионица), са клавиром (или другим основним инструментом) и квалитетним аудиовизуелним средствима:

(грамофон, касетофон, дијапројектор итд.) – плоче, касете, дијафилмове,

књиге, слике и уџбеник (види поглавље о наставним средствима и кабинету). Савремена школа условљава осетљиву и скупоцену опрему која

НЕ СМЕ да се стално преноси из учионице у учионицу и тако уништава.

Савремена настава захтева од наставника да сва потребна средства припреми пре часа за употребу.“

Уколико вас овим нисмо убедили, овде преузмите измене програма за музичку културу:

Top