Home >> Правни саветник Форума београдских гимназија

Правни саветник Форума београдских гимназија

Поштовани чланови Форума београдских гимназија,

Обавештавамо Вас да је Главни одбор Форума београдских гимназија, имајући у виду потребе и интересе нашег чланства за пружање правне помоћи, на седници одржаној дана 10.октобра 2018. године, једногласно донео одлуку да се ангажује Милан Кука, дипломирани правник са положеним правосудним испитом, који ће давати бесплатне правне савете, писати представке, молбе, жалбе и друге дописе надлежним држаним органима, школском одбору и директорима школа и без накнаде заступати чланове ФБГ-а у покренутим дисциплинским поступцима у установама.

 


 

Уколико вам је потребан правни савет можете попунити формулар

    Top