Home >> Образовање >> Због блокираних рачуна онемогућене исплате отпремнина у око 50 школа

  • Форум
  • Коментари су искључени на Због блокираних рачуна онемогућене исплате отпремнина у око 50 школа
Због блокираних рачуна онемогућене исплате отпремнина у око 50 школа

Због неизмирених обавеза, за које средства обезбеђују локалне самоуправе, блокирани су рачуни 50 основних и средњих школа у Србији, што не само да отежава рад тих образовних установа већ и онемогућује Министарство просвете да исплати отпремнине запосленима који одлазе у пензију.

У Министарству просвете за Данас кажу да је у претходним годинама овај проблем превазилажен усвајањем одговарајућег закључка Владе о давању сагласности да се за основне и средње школе чији су рачуни у блокади, омогући изузеће од принудне наплате, односно отвори подрачун код Управе за трезор за средства за отпремнине запослених у тим школама који одлазе у пензију.

– Министарство просвете је ове године покренуло иницијативу за усвајање наведеног закључка, а средства за исплату отпремнина су обезбеђена у буџету. Међутим, због промена у Министарству финансија које даје сагласност на предлог закључка, неопходно је било поновити процедуру да би тај документ био усвојен – истичу у Министарству.

Они очекују позитивно мишљење Министарства финансија и напомињу да су Министарства државне управе и локалне самоуправе и Републичког секретаријата за законодавство већ дали позитивну оцену, што ће, како кажу, омогућити усвајање закључка и тиме у најкраћем року решити проблем исплата отпремнина за одлазак у пензију запосленима у блокираним школама.

Извор: Данас

Top