Home >> Друштво >> Зараде: Иде Миле лајковачком пругом

У Лајковцу највише зараде у Србији

Највише зараде у Лајковцу, најниже у Мерошини. Поред Лајковца, општине са највишим платама су и Лазаревац, Костолац, затим београдске општине Стари град и Нови Београд.
Највише просечне зараде у Србији исплаћене су у фебруару запосленима уЛајковцу – 74.505 динара, а најниже у Мерошини – 19.706 динара, показали су подаци Републичког завода за статистику (РЗС).

Поред Лајковца, општине са највишим платама су и Лазаревац са 74.444 динара, Костолац – 65.794 динара, затим београдске општине Стари град – 58.311 динара и Нови Београд – 56.499 динара.
У зачељу листе, испред Мерошине су Ариље са 21.502 динара,Трговиште – 22.117 динара, Рача – 23.669 динара и Осечина – 24.278 динара.
Посматрано по делатностима, највеће просечне зараде имали су запослени у управљачким делатностима и саветовању – 89.493 динара, а најмање запослени кинематографској, телевизијској и музичкој продукцији – 15.958.

У врху по висини плате су и запослени у финансијским услугама, осим осигурања и пензионих фондова – 80.661 динар, запослени у ваздушном саобраћају – 79.558 динара, запослени у производњи кокса и деривата нафте – 77.764 динара и запослени у снабдевању електричном енергијом, гасом и паром – 75.981 динар.

Међу онима са најнижим зарадама су и запослени у преради дрвета и производа од дрвета, осим намештаја – 18.268 динара, запослени у заштитним и истражним делатностима – 18.796 динара, запослени на услугама смештаја – 19.577 динара и запослени у рибарству и аквакултури – 19.954 динара.

Просечна нето зарада у Србији у фебруару је била 40.003 динара и у односу на претходни месец номинално је већа за 9,2 одсто, а реално за 8,3 одсто.

Top