Home >> Саопштења,Слајдер >> Запослени у просвети који оболе од короне имају право на накнаду у висини целе плате

  • Форум
  • Коментари су искључени на Запослени у просвети који оболе од короне имају право на накнаду у висини целе плате
Запослени у просвети који оболе од короне имају право на накнаду у висини целе плате

Министарство просвете, науке и технолошког развоја послало је данас допис Форуму београдских гимназија којим је додатно појаснило јучерашњи допис, у којем је писало да Министарство просвете није надлежно за висину накнаде током одсуствoвања запосленог због боловања, али да ће уложити напор да Форумов захтев да се запосленима који оболе од короне гарантује накнада у висини пуне плате.

Данашњим дописом, Министарство просвете је обавестило Форум да је допуном Посебног колективног уговора за запослене у основним и средњим школама и домовима ученика, односно чланом 24а предвиђена накнада у висини целе плате.

Форум београдских гимназија се нада да овај члан неће остати мртво слово на папиру као члан ПКУ-а који се односи на право запослених на новогодишњу награду која од потписивања ПКУ-а никада није исплаћена.

Форум БГ гимназија
Top