Home >> Историја >> Веља Вукићевић

Професор и политичар; министар просвете од 19. јула до 17. новембра 1925. и од 1. фебруара до 17. априла 1927.

Рођен је у Опарићу под Космајем 11. јула 1871. Средњу школу похађао је у Врању, а матурирао је у Другој мушкој гимназији у Београду 1889. Филозофски факултет Велике школе завршио је 1893.

Службовање је започео као предавач Шабачке гимназије 1893. Професорски испит из „зоологије с антропологијом с обзиром на дијететику, ботанику с анатомијом и физиологијом и из француског језика“ положио је 1894. Школски надзорник у Смедереву био је од 1902. до 1904.

Предавао је зоологију са антропологијом, ботанику и минералогију са геологијом у Учитељској школи у Јагодини школске 1904/05. Професор физике, чувар природњачких збирки и руководилац физичког кабинета у Српској краљевској гимназији у Пироту био је од 1906. до 1915.

Први пут изабран је за народног посланика на листи Народне радикалне странке 1906. године. Секретар је Народне скупштине од 1909. до 1919, министар грађевина од 1921. до 1922, министар пошта и телеграфа од 1922. до 1925.

Председник владе био је од 1927. до 1928. у време општих сукоба у Народној скупштини који су се завршили атентатом на првака Хрватске сељачке странке Стјепана Радића, а затим и диктатуром краља Александра.

Намеравао је да уведе јединствен план и програм за основне школе од петог до осмог разреда ради изједначавања основних школа. Најавио је штедњу укупног буџета Министарства просвете, велике смањење средстава намењених подизању школских зграда, штедњу буџета намењеног универзитетској настави, смањење броја гимназија и учитељских школа.

Умро је у Београду 27. Новембра 1930.

Top