Home >> Образовање >> Усвојен сет закона из области образовања

Усвојен сет закона из области образовања

Скупштина Србије усвојила је измене и допуне више закона из области образовања којима се омогућава увођење јединственог информационог систем у просвети.

Скупштина је усвојила измене и допуне закона о образовању и васпитању, о основама система образовања и васпитања, као и о ученичком и студентском стандарду.

Министар просвете Младен Шарчевић рекао је раније да јединствени информациони систем у просвети има за циљ да се заиста дође до укупног регистра свих установа, запослених и полазника.

Скупштина је усвојила измене закона којима београдска Математичка гимназија и новосадска гимназија „Јован Јовановић Змај“ добијају статус установа од посебног значаја.

Усвојене су и измене којима се други страни језик у школама бодује бројчано, односно кроз оцену.

Мењање прописа предвиђа и промену имена Дефетколошког факултета који че се звати Факултет за специјалну едукацију и и рехабилитацију.

Скупштина је данас усвојила и измене Закона о Српској књижевној задрузи, којим се омогућава финансирање те најстарија издавачка куће из буџета Србије, што до сада није био случај.

Извор: Н1

Top