Home >> Друштво >> У школама најзаступљенији енглески

Највише ђака у Србији, чак више од 600.000, у школама као страни језик учи енглески. Немачки учи 90.000, француски око 80.000, руски 62.000 основаца, италијански 8.000, а шпански учи само 3.000 ђака – рекла је помоћница министра просвете Весна Фила на Првој националној конференцији о сталном стручном усавршавању наставника, коју је у Београду организовао Британски савет.

Весна Фила је најавила да ће наставници убудуће морати у току пет година да сакупе 120 сати програма стручног усавршавања, и то тако да 100 сати буде с одобрених програма из каталога стручног усавршавања, а 20 сати са стручних скупова, округлих столова и семинара. По њеним речима, за све облике стручног усавршавања из буџета је издвојено 7,5 милиона динара. Циљ ове конференције, на којој су учествовали наставници енглеског језика и директори школа из целе земље је, по речима директора Британског савета у Србији Тонија О’Брајена, подизање нивоа свести о важности сталног стручног усавршавања наставника, кохерентност и регулатива стручног усавршавања, као и размена искустава и праксе из Србије и Велике Британије. Представници Министарства просвете и науке, Покрајинског секретаријата за образовање, Универзитета у Београду и других важних чинилаца у просветном систему земље дискутовали су о важности и неопходности сталног усавршавања наставника и професора у циљу што квалитетније наставе.
– Стално усавршавање професора и наставника је изузетно важно за Србију у овом тренутку јер омогућава непрекидни развој образовног система и његово прилагођавање окружењу које карактеришу сталне промене – рекао је Тони О’Брајен. – У крајњој инстанци, то води ка економском и друштвеном развоју, а сигуран сам да Британски савет својим радом, богатим искуством из целог света и ентузијазмом може помоћи у овом важном задатку. Учесници Конференције разменили су искуства и ставове о свом виђењу сталног стручног усавршавања, перспективи његовог развоја и стандардизације, те о начинима на које се оно спроводи у Србији и другим земљама.

Top