Home >> ПКУ,Синдикат >> Тумачења Комисије за ПКУ

Комисија је донела Пословник о раду којим је предвиђено да се одлуке о тумачењу појединих одредби Колективног уговора доносе искључиво консензусом односно једногласним доношењем одлука. Комисија је прву радну седницу имала 22.12.2011. године и до краја маја 2013. године је одржала шеснаест седница на којима је донела следеће одлуке, ставове и мишљења:

 

 

 

Top