Home >> Синдикат >> Три синдиката данас са министром просвете
Три синдиката данас са министром просвете

Три синдиката просвете данас су министру просвете уручили нови предлог побољшања материјалног положаја запослених у школама

Obavestenje 28. 04. 2017.

Предлог синдиката који је уручен министру

Предлог Уредбе о коефицијентима за обрачун и исплату плата запослених у основним и средњим школама

У основном образовању и васпитању:

  Сада Предлог синдиката Сада Са повећ. Процен. повећ.
Наставник, васпитач, стручни сарадник, секретар и шеф рачуноводства (VII степен стручне спреме) 17,32 19,40 45,218 50,648 +12,01
Наставник, васпитач (VI степен стручне спре.) Стручни сарадник, секретар и шеф рачуноводства (VI степен стручне спреме) 14,88 17,11 38,848 44,669 +14,98
Учитељ (V степен стручне спреме) 13,65 15,28 35,636 39,892 +11,94
Учитељ и васпитач (IV степен стручне спреме) 13,42 15,03 35,036 39,239 +11,99
Педагошки асистент 11,15 12,49 29,109 32,608 +12,01
Књижничар, медицински техничар, шеф рачуноводства, секретар (IV степен стр. спр.) 11,15 12,49 29,109 32,608 +12,01
Домар, кувар (V степен стручне спреме) 9,16 10,63 23,914 27,752 +16,05
Административни, финансијско-књиговодствени радник, радник на одржавању музичких инстрмената, домар, кувар, економ (IV степен стручне спреме) 8,62 10,44 22,504 27,256 +21,11
Домар, возач, магационер, економ, кувар, дактилограф, руковалац парних котлова  (III степен стручне спреме) 7,82 10,00 20,416 26,107 +27,88
 Портир, чувар, курир, домар, пегларка, сервирка, вешерка, помоћни кувар, ложач, телефониста, дактилограф (II степен стр. спр.) 6,83 9,30 17,831 24,279 +36,16
Спремачице (I степен стручне спреме) 6,30 8,63 16,447 22,530 +36,98

У средњем образовању и васпитању:

  Сада Предлог синдиката Сада Са повећ. Проце. повећ.
 Наставник, наставник практичне наставе, васпитач, стручни сарадник, секретар и шеф рачуноводства (VII степен стручне спреме) 17,32 19,40 45,218 50,648 +12,01
Наставник, наставник практичне наставе (VI степен стручне спреме), Стручни сарадник, социјални радник, секретар и шеф рачуноводства (VI степен стручне спр.) 14,88 17,11 38,848 44,669 +14,98
Наставник практичне наставе (V степен стручне спреме) 13,65 15,28 35,636 39,892 +11,94
Наставник практичне наставе (IV степен стручне спреме) 13,42 15,03 35,036 39,239 +11,99
Књижничар, помоћни наставник, шеф рачуноводства, и секретар (IV степен стр. спр.) 11,15 12,49 29,109 32,608 +12,01
Помоћни наставник (III степен стручне спреме, КВ радник) 9,85 11,03 25,715 28,796 +11,98
Домар, кувар, радник на одржавању машина у школској радионици (Vстепен стручне спреме) 9,16 10,63 23,914 27,752 +16,05
Административни, финансијско-књиговодствени радник, радник на одржавању музичких инструмената, домар, кувар, економ, радник у школској радионици (IV степен стручне спреме) 8,62 10,44 22,504 27,256 +21,11
Домар, возач, магационер, економ, кувар, дактилограф, руковалац парних котлова, радник у школској радионици (III степен стручне спреме) 7,82 10,00 20,416 26,107 +27,88
Портир, чувар, курир, домар, пегларка, сервирка, вешерка, помоћни кувар, ложач, телефониста, дактилограф (II степен струч.сп.) 6,83 9,30 17,831 24,279 +36,16
Спремачица (I степен стручне спреме) 6,30 8,63 16,447 22,530 +36,98

 

(СРПС)

2Comments

  1. Bane каже:

    Nije ministar taj ko može da poveća plate.Svako može da smisli novekoeficijente ali Vlada tj Vučic treba da donese uredbu o povecanju koeficijenata.Čemu onda zamajavanje prosvetnog naroda.

  2. Velibor каже:

    Pogrešan predlog za povećanje plate.Samo su dobili zaposleni sa VI i VII stepenom.

Top