Home >> ПКУ,Синдикат >> Трећа гимназија: Греше директори, али греше и синдикати

 • Форум
 • Коментари су искључени на Трећа гимназија: Греше директори, али греше и синдикати

Састанак у ФБГ са представницима синдиката Треће

 

Председник ФБГ састао се са представницима Синдиката Треће београдске гимназије, како би заједнички размотрили проблеме који су у Трећој настали на релацији: директор – запослени – синдикат – Школска управа – Просветна инспекција – Инспекција рада.

Присутни на састанку: Радишић Тања (професорка физике), Јасмина Браница (професор психологије), Бранислав Тодорков (председник Синдиката ФБГ Треће гимназије) и Миодраг Сокић (председник ФБГ).

Једна колегиница је добила решење о отказу, а другој је смањена норма на минимум. То је фактичко стање, а неправилности и грешке које су довеле до овога иду „на душу“ и синдикату и послодавцу (директору).

Синдикат Треће ухваћен на спавању

Установљено је следеће:

 • да директорка Треће годинама издаје запосленима решења о 40-то часовној радној недељи, а да при том са њима не склапа уговоре о раду;
 • да директорка Треће предаје Школској управи листе вишкова часова и вишкова запослених по свом избору, без овере синдиката и без мишљења комисије;
 • да у Трећој не постоји комисија за утврђивање вишкова запослених;
 • да се директорка Треће оглушује о налоге инспектора рада;
 • да су повређена права запослених у многим ситуацијама, итд.

Можемо ли да се договоримо?

Спорови, који су настали, дошли су већ и до суда. Договорено је:
 • да синдикат Треће прво исправи своје велике грешке и да одмах затражи од Школског одбора именовање чланова Комисије за утврђивање вишкова часова и вишкова запослених;
 • да синдикат Треће упути молбу директорки да приступе мирном решавању спорова;
 • да ФБГ упозна Школску управу са актуелним проблемима у Трећој и да затражи да она реагује;
 • да ФБГ повери случајеве својих двеју колегиница свом адвокату.

 

Top