Home >> Синдикат >> Сви синдикати просвете одбили понуђени протокол Владе РС

Београд – „Ми тражимо повећање плата, они тврде да немају паре и то је зачарани круг из кога не видимо излаз.“

Овако је Слободан Брајковић, председник Синдиката радника у просвети Србије, описао јучерашњи састанак синдиката просветних радника и представника Владе Србије, који је завршен без потписивања понуђеног протокола о платама за идућу годину. Синдикати имају рок да доставе своје предлоге до четвртка, а у наредни петак би требало да буде одржан нови састанак.

– Корекција коефицијената и то већ у овој години наш је једини захтев и ако тога не буде, ја ништа нећу потписати. Они су од нас тражили да потпишемо нешто што пише у Закону о буџету. Са априлом 2013. нам нуде повећање од четири одсто, а пројекције су да ће инфлација до јуна бити 14 одсто – каже Брајковић.

У предлогу протокола који је понуђен синдикатима просветара, у 2013. су планирана два повећања зарада и то два одсто у априлу, док ће октобарска повишица бити „у складу са фискалним правилом дефинисаним у Закону о буџету“. Иако протокол предвиђа корекцију коефицијената у року од три године, почев од 2013, Брајковић истиче да не верује таквим обећањима. Он подсећа да је у споразуму након прошлогодишњег штрајка просветара било предвиђено да се преговори о корекцији коефицијената заврше до краја 2011, али да влада то није испунила.
У одговору на понуду Владе Србије ГСПРС „Независност“ такође подсећа на ово обећање, напомињући да влада сада тражи „даље одлагање кориговања коефицијената, чији почетак је неизвестан, а крај се и не назире“.
И Драган Матијевић, председник Уније синдиката просветних радника Србије, каже за Данас да је предлог протокола неприхватљив.
– Суштински проблем је то што влада нема намеру да одустане од везивања раста плата у јавном сектору за раст пензија. Ово је политичко питање и може га решити само влада. Поготово што се очекује даљи пад просечних пензија и плата, чији раст у наредним годинама неће бити већи од један до два одсто годишње, што ће бити знатно испод инфлације. Тим средствима се никада не може вратити однос највише и најниже зараде на ранијих три према један. Предлог владе да се о томе разговара током 2013. године, са евентуалном применом у 2014, 2015. и 2016. години, само је покушај куповине времена за наивне који ће можда потписати овакав протокол – сматра Матијевић.

 

ШТА ЈЕ ВЛАДА РС ПОНУДИЛА СИНДИКАТИМА ПРОСВЕТЕ:

 

Влада Републике Србије и представници репрезентативних синдиката просвете, у  циљу

побољшања материјалног положаја запослених у просвети, дана ________2012.  године у

Београду, закључују

 

 

П Р О Т О К О Л

 

1. Влада Републике Србије ће редовно извршавати све обавезе према запосленима у

просвети и гарантује исплату плата запосленима у просвети за 2012.  и 2013.

годину.

2. Влада Републике Србије обавезује се да се број запослених у просвети неће

смањивати у 2012. и 2013. години.

3. Повећање плата запосленима у просвети у 2012. години, почев од октобарске плате,

биће у износу од 2%.

4. Влада Републике Србије обезбедиће повећање плате у 2013. години запосленима у

просвети, почев од априлске плате за 2%, а од октобарске плате у 2013. години, у

складу са фискалним правилом дефинисаним у Закону о буџетском систему.

5. Представници Владе Републике Србије и репрезентативни синдикати наставиће

рад на изменама Уредбе о коефицијентима за обрачун и исплату плата запослених

у јавним службама.

Влада Републике Србије ће у року од три наредне године,  почев од 2013.године

радити на усклађивању коефицијената,  тако да однос најмање и највеће плате у

основним и средњим школама и ученичким и студентским домовима  буде 1 : 3, а у

високом образовању 1 : 5. Постепена реализација наведеног ће отпочети почетком

2014.године.

6. Влада Републике Србије обезбедиће исплату јубиларних награда запосленима у

просвети,  из буџета јединица локалних самоуправа на територији Републике

Србије, у складу са одредбама Закона о основама система образовања и васпитања.

Јединице локалне самоуправе су у обавези да информацију о исплатама јубиларних

награда запосленима у просвети достављају Министарству финансија и привреде.

Реализацију ове тачке контролисаће Министарство финансија и привреде,  на тај

начин што ће обуставити пренос трансферних средстава односно припадајућег дела

пореза на зараде јединици локалне самоуправе уколико јединица локалне

самоуправе не изврши своју законску обавезу.

7. За све запослене у просвети,  Влада Републике Србије ће обезбедити исплату

једнократне новогодишње,  односно светосавске награде у износу од 4000  динара

нето, кумулирано кроз децембарску зараду у бруто износу, која ће се исплатити у

јануару 2013. године.

8. Дуг за отпремнине за пензију  запосленима са територије Војводине обезбедиће се

до краја децембра 2012.године.

 

 

ЗА ВЛАДУ:

Млађан Динкић

министар финансија и привреде

 

Проф. др Жарко Обрадовић

министар просвете, науке и технолошког развоја

 

СИНДИКАТИ:

 

УНИЈА СИНДИКАТА ПРОСВЕТНИХ РАДНИКА СРБИЈЕ:

Драган Матијевић

СИНДИКАТ РАДНИКА У ПРОСВЕТИ СРБИЈЕ:

Слободан Брајковић

СИНДИКАТ ВИСОКОГ ОБРАЗОВАЊА СРБИЈЕ:

Проф. др Гордана Бојковић

СИНДИКАТ ОБРАЗОВАЊА СРБИЈЕ

Бранислав Павловић, председник

ГСПРС «НЕЗАВИСНОСТ»

др Томислав Живановић, председник

2Comments

  1. milos каже:

    U skolama ima puno nepotrebno zaposlenog administrativnog osoblja. Jos ako je skola u nekom malom mestu ili selu gde ima po desetak ucenika eto nelogicnosti/ Sindikati neka prvo traze da se takve skole zatvore jer samo crpe pare iz budzeta

  2. Kolega каже:

    Pozdrav. Molim vas da nam kažete šta su to dobili zaposleni u vrtićima kada je njihov Sindikat potpisao protokol? Kakvi su njihovi koeficijenti?

Top