Home >> Образовање >> Светосавска награда: Учитељ Топлица

Највеће признање у области просвете у Републици Србији је Светосавска награда. То признање добио је учитељ Топлица. Свечаност уручења Светосавске награде одржана је у Влади Републике Србије, 27. јануара 2011.

ОДЕЉЕЊЕ УЧИТЕЉА ТОПЛИЦЕ

Топлица Петровић, професор р. н.
ОШ “Љупче Николић”, Алексинац
E-mail:  tope@medianis.net
Телефон:  064-145-31-52

Одељење има 31 ученика. Учитељ овог одељења је Топлица Петровић, професор разредне наставе.

ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ОВОМ ОДЕЉЕЊУ

ГЕНЕРАЦИЈА: Сви ученици рођени 2002. године
ПРВИ ПУТ СЕЛИ У ЂАЧКЕ КЛУПЕ:  1. септембра 2009.
УЧИТЕЉ: Топлица Петровић, професор разредне  наставе
УКУПНО УЧЕНИКА: 31 (21 девојчица и 10 дечака)
ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТ:  Информатика
СТРАНИ ЈЕЗИК: Енглески
НАЈЧЕШЋЕ ИМЕ: Милица (4)
НАЈЧЕШЋЕ ПРЕЗИМЕ: Милошевић (3)

ОШ “ЉУПЧЕ НИКОЛИЋ”, АЛЕКСИНАЦ

Ово одељење припада Основној школи “Љупче Николић” у Алексинцу. То је изванредно добро организована школа са око 1000 ученика.  У школи се од стране руководства школе на челу са директорком Лелом Стевановић, негују добри међуљудски односи, уз подстицање и охрабривање ученика и наставника да се укључују у савремене образовне токове  .
У састав Школе, поред Матичне школе у Алексинцу, улазе и издвојена четвороразредна одељења у селима Краљево и Вакуп.

Top