Home >> Образовање >> Стручно усавршавање: О бисерима и драгуљима

  • Форум
  • Коментари су искључени на Стручно усавршавање: О бисерима и драгуљима

Коментар ФБГ: Код сваког нормалног наставника, који пажљиво чита доњи текст, неизоставно се буди енергија незадовољства и бунта против глупости. Колико год сви ми били свесни важности стручног усавршавања и вредновања рада наставника-извођача наставе, просто не можемо да се помиримо са нивоом, квалитетом и начином израде овог документа, као и са чињеницом да наш образовни систем, у коме ради 100 000 високообразованих људи, не може да пронађе боље писце.  Скоро свака фраза у доњем тексту је прави „бисер“. 

Али, нису ни сви бисери обични бисери. Међу њима постоје прави драгуљи, као што су: „прати задовољство ученика и родитеља“, и „уноси у базу података и доставља их Министарству за јединствени информациони систем просвете“!

Да ли је могуће системски и валидно пратити задовољство родитеља? Имају ли школе те базе података? Да ли је МП послало неки софтвер школама, у коме треба радити унос? Ко је у МП задужен за то? Има ли МП јединствени информациони систем?

На сва ова питања постоји јединствен одговор: НЕ! Читајте и уживајте:

ПОССУИСЗНВИСС – Члан 21

Установа:

1) прати остваривање плана свих облика стручног усавршавања наставника, васпитача и стручних сарадника;

2) води евиденцију, односно базу података о професионалном статусу и стручном усавршавању наставника, васпитача и стручног сарадника;

3) вреднује утицај стручног усавршавања на развој и постигнућа деце и ученика;

4) анализира резултате самовредновања, спољашњег вредновања рада установе у односу на добити стручног усавршавања;

5) прати задовољство ученика и родитеља, односно старатеља деце и ученика;

6) предузима мере за унапређивање компетенција наставника, васпитача и стручног сарадника према утврђеним потребама;

7) предузима мере за унапређивање компетенција наставника, васпитача и стручног сарадника планирањем додатног стручног усавршавања.

Евиденцију о стручном усавршавању и професионалном развоју чува установа у досијеу наставника, васпитача и стручног сарадника.

Податке о стручном усавршавању уноси установа у базу података и доставља их Министарству за јединствени информациони систем просвете сваке школске, односно радне године, а након усвајања извештаја о стручном усавршавању.

Top