Home >> ПКУ,Синдикат,Штрајк >> Штрајк: Упутство

 

СИНДИКАТ РАДНИКА У ПРОСВЕТИ СРБИЈЕ

 

Број: 86

Београд, 29.09.2014.

Председнику синдикалне организације

Предмет: Обавештење у вези са штрајком упозорења

 

Поштовани,

 

Овим Вас обавештавамо да су репрезентативни синдикати за образовање на територији Републике Србије донели Одлуку о ступању у штрајк упозорења дана 02.10.2014. године на основу члана 3. и члана 2. Закона о штрајку „Сл.лист СРЈ“, бр. 29/96 и „Сл. гласник РС“, бр. 101/2005-др. закон  и 103/2012-одлука УС.

Одлука о ступању у штрајк упозорења достављена је Министраству просвете, науке и технолишког развоја дана 25.09.2014. године. У одлуци је именован штрајкачки одбор, кога чине по два представника сваког репрезентативног синдиката, као и штрајкачки захтеви:

 

1.Изузимање запослених у образовању од најављеног смањења плата у јавном сектору

 

Образложење: Овај захтев да се запослени у образовању изузму од најављеног смањења плата тражимо због тога што су 2008. године пре замрзавањa платa у скоро свим делатностима у јавном сектору повећане од 20 – 30%,  али не и у образовању. Плате у образовању су испод просека за територију Републике Србије, а квалификациона структура је око 80% висока стручна спрема. Однос између највише и најниже плате у образовању је 1 према 1,96. Ако се плате у образовању смање за 10% а минимална зарада ће се повећати за 6%, тада ће однос између најниже и највише плате изности 1 према 1,6. Из свега наведеног види се да је овај захтев оправдан.

 

2.Доношење правичног Закона о платама у јавном сектору (платни разреди), за све директне буџетске кориснике, којим ће се исправити неправда према просветним радницима

 

Образложење: Тражимо да се донесе правичан Закон о платама у јавном сектору (платни разреди), где ће свим запосленима у јавном сектору бити предвиђено место у платним разредима и на тај начин ће се плате изједначити  за све запослене у различитим делатностима које се финансирају директно из буџета.

 

            УПУТСТВО ЗА ОРГАНИЗОВАЊЕ ШТРАЈКА УПОЗОРЕЊА

 

1. Штрајк упозорења ће се одвијати тако што запослени у школама чланицама синдиката неће одржати први час у првој смени и први час у другој смени.

 

2. Чланови синдикалне организације у школи именују штрајкачки одбор који мора да има најмање три члана.

 

3. Синдикална организација не  доноси појединачну одлуку о ступању у штрајк упозорења, јер је одлука на основу члана 3. Закона о штрајку већ донесена од стране репрезентативних синдиката.

 

4. Неопходно је да штрајкачки одбор, 24 часа пре одржавања штрајка, писмено обавести директора школе о истом. Уз обавештење неопходно је доставити и Одлуку о штрајку упозорења која је упућена Министраству, а која ће вам бити достављена поново у прилогу уз овај допис.

 

За све нејасноће можете се обратити на телефон 011/32-36-259, 065/911-5119 и 065/282-1964

 

За СРПС:

Слободан Брајковић, председник

Top