Home >> Саопштења,Синдикат,Слајдер >> Штрајк упозорења у београдским гимназијама

  • Форум
  • Коментари су искључени на Штрајк упозорења у београдским гимназијама
Штрајк упозорења у београдским гимназијама

Запослени у београдским гимназијама, чланови Форума београдских гимназија, ступиће 1.
априла 2024. године у једночасновни штрајк упозорења, а истог дана ће испред Шесте београдске
гимназије бити одржан и протест са почетком у 9.30. Главни штрајкачки захтеви су моментално
разрешење директора Шесте београдске гимназије, Радисава Милића и хитно обустављање
дисциплинских поступака који су покренути против председника Синдиката Шесте београдске
гимназије, Уроша Тепавца.
Форум београдских гимназија је током претходне две године, заједно са Синдикатом Шесте
београдске гимназије, указивао на незаконито поступање директора Шесте гимназије, господина
Радисава Милића. На оправданост пријава које смо слали што градској, што републичокој просветној,
али и буџетској инспекцији, коначно, у новембру 2023. године градска просветна инспекција дала је
министарки препоруку за разрешење директора Милића због непоштовања закона, чиме су испуњени
формални услови за његово разрешење. Међутим, упркос решењу инспекције, министарка просвете
Славица Ђукић Дејановић из (не)познатих разлога упорно избегава да поступи у складу са законом и
разреши директора ове гимназије.
Кап која је овог пута прелила чашу и која нас је натерала да ступимо у штрајк упозорења је одлука
директора, који по закону не би ни смео да буде на тој позицији, да против председника Синдиката
Шесте београдске гимназије покрене два дисциплинска поступка и то по пријави помоћника директора
ове установе и пријави председнице Школског одбора Шесте.
Наиме, председница Школског одбора, незадовољна оценом која је закључена њеном детету на
полугодишту упутила је мимо законске процедуре приговор одељењском већу на предложену закључену
оцену, након чега је, по налогу директора, опет мимо законске процедуре, јер жалбе на оцене нису у
надлежности одељењског већа, сазвана седница већа. Како, потпуно очекивано и разумљиво, одељењско
веће није пристало да поклони вишу оцену, председница Школског одбора подноси пријаву против
колеге Тепавца оптуживши га за дискрминацију, након чега је директор донео одлуку да покрене
дисциплински поступак.
Да је Шеста пример како једна школа не треба да функционише потврђено је и другом пријавом
која је и овога пута потекла од функционера школе, тачније, помоћнице директора. Помоћница директора
је оптужила професора Тепавца да ученици није дозволио одлазак до тоалета чиме је угрозио њено
здравље. Накнадо је саопштено да ученица болује од дијабетеса, о чему професор није био унапред
обавештен, што су индиректно потврдили и родитељи ученице који нису поднели никакав приговор ни
пријаву на рад предметног наставника.
Из свега наведеног, ова дешавања у Шестој неодољиво подсећају на дешавања с краја 2022. године
када је професор Јован Кнежевић на бруталан начин прогнан из ове школе након чега је убрзо и
преминуо. Оптужбе које су тада стављане на терет професора Кнежевића недвосмислено подсећају на
оптужбе које се сада стављају на терет актуелном председнику синдиката с том разликом да директор
Милић сада није чак успео да обезбеди ни сведоке међу родитељима и ученицима, већ се искључиво
ослања на функционере школе који га, како се чини, подржавају у његовим нечасним радњама.

Page 2 of 2

Имајући све ово у виду, као и чињеницу да министарка својим непоступањем дозвољава
директору Милићу да се понаша као распојасани харамбаша који је приватизовао школу вршећи одстрел
свих оних који му се супротстављају, Главни одбор Форума београдских гимназија је одлучио да
штрајком и протестом пружи отпор оваквом унижавању просвете, али и да да све од себе да спречи да се
Шестој београдској гимназији понови „случај Кнежевић“.

Top