Home >> ПКУ,Синдикат >> Шта нам доноси нови Закон о раду?

 

Новине за запослене у просвети

 

1. Радни однос на одређено време, уместо до једне, трајаће до две године, а послодавцу се дају шира овлашћења за навођење разлога за заснивање радног односа на одређено време;

2. Плаћено одсуство за разне случајеве (женидба, рађање деце, …) са 7 дана смањује се на 5 дана;
3. Добровољни даваоци крви добиће 2 дана плаћеног одсуства;
4. Уводи се појам „ основна зарада“- као зарада без икаквих додатака (старешинство, рад у комбинованим одељењима…);
5. Минули рад остаје 0,4% по години стажа, али само код последњег послодавца, што значи да ће запослени који се део стажа провели ван образовних установа имати умањење зарада за тај период;
6. Прецизирани су и проширени разлози за отказ Уговора о раду;
7. Минимална зарада ће се и даље одређивати на Социјално-економском савету, а не по предлогу синдиката да буде на нивоу цене минималне потрошачке корпе;
8. Накнада за превоз: када се радник после потписивања Уговора о раду пресели у скупљу зону, неће добијати разлику у цени превоза;
9. Отпремнина код отказа Уговора о раду не може бити мања од 1/3 плате по години стажа;
10. Отпремнина за одлазак у пензију са смањује се са 3 на 2 плате;
11. Отпремнина за отказ Уговора о раду-технолошки вишкови- обрачунава се само за године код последњег послодавца;
12. Када запослени добије незаконит отказ Уговора о раду, не мора бити враћен на радно место, ако он то не жели, а имаће право на накнаду штете;
13. Ако је послодавац оправдано отпустио радника, али је погрешно применио закон, запослени се не враћа на посао, већ добија одштету од само 6 плата;
14. Законом је прописано шта мора да садржи приступница за улазак у синдикат, као и шта све треба доставити послодавцу код формирања синдиката;
15. Подигнут је проценат репрезентативности код послодавца са 15 на 20%;
16. Отклоњен је застој у раду Одбора за утврђивање репрезентативности, јер је то надлежност министра рада, а Одбор не одлучује консезусом, већ већином гласова чланова;
17. Преиспитивање репрезентативности може се захтевати после годину дана, а не после 3 године као до сада;
18. Остало је спорно проширено дејство Колективног уговора и када ће Колективни уговор важити. Да ли важи када га потпише само један, сви или већина репрезентативних синдиката;
19. Дата су већа овлашћења инспекторима рада у контроли и примени Закона о раду;
20. Повећани су рокови времена за жалбе, као и новчани износи казни за кршење Закона.

6Comments

 1. Никола каже:

  PROF. DR SLOBODAN KOMAZEC O NOVOM ZAKONU O RADU PO KOME RADNICI POSTAJU ROBOVI

  https://www.youtube.com/watch?v=oubxhpvE96g

 2. Никола каже:

  Да ли ће тај члан закона важити ретроактивно (мислим да не би смео) или ће се тако рачунати минули рад од момента ступања на снагу? Па ако неко врши прелазак након тог датума из, рецимо, здравства у просвету, не рачуна му се минули рад у здравству. Односно, да ли ће под удар доћи и они који су такав прелаз извршили пре доношења закона?

  • Jelena каже:

   Važiće i za one koji su to uradili odavno, ali to ne znači retroaktivno (niko neće oduzimati već zarađenu i isplaćenu platu), već se računa tako od dana stupanja na snagu, ili već datuma koji u njemu navedu.

 3. profesor каже:

  Poštovani gospodine Sokiću,

  Molim vas da pokušate, ukoliko učestvujete u pregovorima, da se izbaci predlog o računanju minulog rada samo kod poslednjeg poslodavca. Predlog je besmislen i diskriminatorski. Unapred hvala.

  • admin каже:

   По нашим сазнањима, за запослене у просвети (и у осталим јавним службама – нпр. здравству) минули рад се неће „прекидати“ приликом преласка из једне установе (школе) у другу, већ ће се кумулирати, што значи да с те стране можемо да будемо мирни. Што се тиче промене послодавца у ширем смислу (нпр. ако неко из школе пређе у здравство или код приватника. или обрнуто), ту не можемо, као синдикати просвете, ништа да учинимо.

 4. Marija каже:

  izvor : UNIJA SINDIKATA PROSVETNIH RADNIKA SRBIJE !!!

Top