Home >> Екскурзије,Образовање,Синдикат >> СРПС и ГСПР Независност

Ови синдикати упутили су два заједничка дописа министру финансија и министру просвете. У првом допису синдикати траже брзу реакцију у вези катастрофалног материјалног положаја наставника, а у другом да се питање екскурзија реши на тај начин што ће се оне изузети из јавних набавки.

 

 

 

Top