Home >> Реформа >> Средња школа биће обавезна

Без изузетка – Предвиђено је да средњошколско образовање буде обавезно макар до нивоа који ученику даје квалификацију за одређено занимање. Једногласна подршка стручне јавности.

Средња школа ће ускоро бити обавезна, предвиђа Стратегија развоја образовања у Србији до 2020. године. Та стратегија биће први пут представљена данас у Центру „Сава“.
– Стратегија предвиђа да средњошколско образовање буде обавезно макар до оног нивоа који ученику даје професионалну квалификацију која му омогућава запошљавање. Препорука је да се размотри када би то било могуће у Србији – потврдио је за Пресс Иван Ивић, професор Филозофског факултета и руководилац тима за писање стратегије.
Шанса за бољи живот Наш саговорник истиче да стратегија предвиђа да се до 2020. године повећа број високообразованих људи у земљи и да се знатно подигне ниво образовања на свим нивоима.
– Идеја је да до 2020. године имамо између 35 и 40 одсто људи са високим образовањем. Сада се тај број креће негде око 20 одсто. За развој Србије неопходна је управо таква образовна структура. Предвиђено је да образовање буде квалитетније, обухватније и ефикасније на свим нивоима – наводи Ивић. Стручна јавност у потпуности подржава идеју да средња школа постане обавезна за сву децу. Десанка Радуновић, председница Националног просветног савета, каже за наш лист да је то пракса развијених земаља и нешто чему и Србија треба да тежи:
Шта предвиђа стратегија развоја образовања:
– обавезно средње образовање
– бољу усклађеност с потребама привреде
– повећање броја високообразованих на 40 одсто
– квалитетније образовање на свим нивоима
– јачање гимназија
– механизме који стимулишу ефикасно студирање
– јачање научноистраживачког рада на факултетима
– увођење мастера на струковним студијама
– независна агенција би акредитовала високошколске установе
– Просветни савет подржава идеју да обавезно школовање буде проширено на средњу школу. То ће нашој деци донети боље образовање и већу могућност да се запосле. Питање је само да ли држава има финансијске могућности да подржи тако нешто.
Милорад Антић, професор и председник Форума средњих стручних школа, наводи да сваки млад човек мора да буде оспособљен за неки рад и да је утолико предлог о обавезном средњошколском образовању добар.
– Било би веома добро када би школе оспособљавале ученике за занимања која ће у будућности бити дефицитарна, као што су заваривачи, тесари, зидари, керамичари, водоинсталатери… Ми још имамо велики број деце која заврше само основну школу. Они немају никакво занимање, па самим тим ни много шанси за посао – истиче Антић.
Цивилизацијски корак
Миодраг Сокић, председник Форума београдских гимназија, тврди да без завршене средње школе нико више не може да се укључи у свет рада.
– Цивилизацијски је важно да се средњошколско образовање уведе као обавезно – сматра Сокић.
Он не крије и да би то могло да донесе низ проблема у пракси, али истиче да би временом све дошло на своје место.
– Ту се неминовно отвара низ питања, попут оног да ли би то значило да ни средњошколца који прави проблеме не можете избацити из школе, али временом би се сви повиновали новим правилима – и ђаци и школа и родитељи – изричит је Сокић.
Јасмина Станковић, професорка српског језика, каже за Пресс да је увођење обавезне средње школе природан процес који ће Србију сврстати међу земље које имају развијен образовни систем, попут Велике Британије, Француске, Немачке…
– Лош однос према школским обавезама и велики проценат ђака који напуштају школу произлазе управо из тога што средња школа код нас није обавезна – упозорава Јасмина Станковић.

Top