Home >> Образовање >> Србија у програму за целоживотно учење

Потписивањем меморандума са Европском комисијом 21. децембра у Бриселу, Србији је омогућено пуноправно учешће у Програму за целоживотно учешће, изјавио је јуче министар просвете и науке Жарко Обрадовић.
– Овај европски програм за сарадњу у области образовања и обуке односи се на све нивое и све облике образовања. Програмом се подржава развој свих области образовања, сарадња образовних институција, обезбеђује мобилност учесника образовног процеса и припрема њихово учествовање у европском тржишту рада – истакао је Обрадовић.
Програм за целоживотно учење траје до 2013. године и има укупан буџет од седам милијарди евра, а наше институције моћи ће да конкуришу за учешће већ од фебруара. Скоро све врсте пројеката подразумевају сарадњу неколико институција из више држава. Све информације о условима конкурса су допуне на сајту Европске комисије и Темпус канцеларије у Србији.

Top