Home >> ПКУ,Синдикат >> СОС: О забрани запошљавања

Инфо СОС-а:

 

ШТА ЗАБРАНА ЗАПОШЉАВАЊА У ЈАВНОМ СЕКТОРУ ЗНАЧИ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ?

 

Забрана запошљавања у јавном сектору у наредне две године треба да допринесе смањењу јавног дуга и укупне потрошње. У исте потрошаче сврстани су сви запослени и у јавним предузећима и силној администрацији, као и запослени у просвети и здравству. Одмах је речено да је од забране запошљавања изузето наставно особље у високом образовању и истраживачи. Школа се нико није сетио или је прихваћен чаршијски став да тамо ионако има превише запослених.

Запошљавања ће ипак морати бити – јер природним одливом запослених у пензију остају упражњена радна места. Нека од њих могу се попунити расположивим наставницима – или прерасподелом часова или преконормним ангажовањем, али за многа ће бити потребно запошљавање нових наставника са листе незапослених. Можда се у другим секторима административна места могу попунити прерасподелом послова унутар запослених, али наставника на часу не може да одмени теткица или шеф рачуноводства. Ради се о пословима за које је потребна стручност коју имају само они који су завршили одговарајући факултет, по строго дефинисаним условима за рад у просвети.

И шта ће се онда дешавати: На сајту Министарства финансија објављена је Уредба о процедури за одобравање новог запошљавања, са одговарајућим формуларима које треба попунити и доставити комисији која ће доносити одлуку да ли одобрава или не ново запошљавање. Ето нама још једне административне занимације за ситуације које су до сада решаване распоређивањем вишкова унутар школских управа, а потом јавним конкурсима за места која се нису могла попунити на такав начин.

Уредбом се уређује, а обрасцима документује захтев за сагласност за заснивање радног односа ради попуњавања слободних, упражњених радних места, сагласност да укупан број запослених на одређено време буде већи од 10%, као и сагласност за већ започете, а до доношења закона незавршене поступке попуњавања радних места.

Слободна радна места су она за која постоји систематизација, а нису попуњена, а упражњена она која су била попуњена, али је место постало слободно услед престанка радног односа по било ком основу. Молба се подноси надлежном министарству, Министарству финансија и комисији. Закључци комисије ће се објављивати на сајту Владе.

Дакле, процедура је разрађена, у идеалним условима сви укључени достављају своја мишљења у дефинисаним роковима, а до 25. у месецу комисија треба да донесе закључак о давању сагласности за попуњавање слободног, односно упражњеног радног места. И тек онда може да крене конкурсна процедура. А ако је нешто хитно, може комисија ванредно да заседа и одлучује. Све у свему, на досадашње трајање процедуре пријема треба додати још најмање месец дана.

У школама се зна кад који наставник треба да иде у пензију, али у другим случајевима упражњеног радног места, може заиста потрајати док ђаци не добију новог наставника. И ко ће онда преузети одговорност за ђачке резултате на крају школске године?

 

Top