Home >> Образовање,Слајдер >> Смањити број оцена пропорционалну броју часова
Смањити број оцена пропорционалну броју часова

Форум београдских гимназија подржава измену Закона о основама система образовања и васпитања у погледу смањења броја оцена који је Влада упутила Скупштини на разматрање. Упркос томе, сматрамо да предлог измене закона не омогућава потпуну објективност у погледу оцењивања, због чега смо се данас обратили представницима скупштинског Одбора за образовање, науку, технолошки развој и информатичко друштво са предлогом да се амандманима допуни наведени предлог.

Влада Републике Србије упутила је Скуппштини на разматрање предлог измене Закона о основама система образовања и васпитања, којим се предлаже да ученици по полугодишту буду оцењивани најмање три уместо четири пута, како је то до сада било предвиђено. Како је истакнуто, предлагач измене закона сматра да ће на тај начин бити повећана објективност у погледу оцењивања и закључивања оцена.

Форум београдских гимназија се у претходних неколико година више пута обраћао надлежном министарству и јавности, предлажући смањење броја обавезних оцена по пропорционалном моделу и то тако што би наставници, чији предмет ученици слушају до два пута недељно, били у обавези да оцене ученике најмање два пута по полугодишту, наставници, чији предмет ученици слушају три пута недељно, три пута по полугодишту, док би из предмета које слушају четири и више пута недељно ученици били оцењивани најмање четири пута по полугодишту.

Форум београдских гимназија сматра да се линеарним смањивањем обавезних оцена не постиже довољна објективност, те да законодавац, приликом усвајања измена, мора водити рачуна о броју ученика у одељењима, који неретко прелази 30, као и о чињеници да ученици не могу остварити једнака постигнућа на предметима које имају до два пута недељно као  на предметима које слушају сваког дана.

Узимајући у обзир околности и чињеницу да је Влада упутила предлог законске измене Скупштини на разматрање, Форум београдских гимназија се данас обратио представницима скупштинског Одбора за образовање науку, технолошки развој и информатичко друштво са предлогом да се амандманима измени законски предлог, те да уместо линеарног смањења оцена, оно буде пропорционално недељном фонду часова. Форум београдских гимназија сматра да би се на овај начин допринело објективнијем оцењивању ученика.

One Comment

  1. Ивана каже:

    Закон о образовању донет 2017. године је рђав, а примењује се на деци. Шарчевићева реформа основног и средњег образовања, урађена је без јавне расправе. Ђаци имају већу норму од наставника. И то дупло!! Језиво је и исцрпљујуће захтевати од деце да након 25. сати непосредне наставе, што је 40. школских часова недељно и са учењем код куће, имају 40 – часовну радну недељу, као одрасли људи. Ово је нездраво и нехумано. Потребно је смањити и број предмета и фонд часова. Деци се због реформе стално уводе нови, а не умањују стари предмети. Не само енормни број оцена, него и преобимно градиво, тематски обрађено,..упропаштавају генерације.

Top