Home >> Реформа >> Синдикати школа Београда (4): Жељко Јанковић

  • Форум
  • Коментари су искључени на Синдикати школа Београда (4): Жељко Јанковић

На трибини синдиката школа Београда био је запажен говор Жељка Јанковића, који је на овај скуп дошао као представник великог броја београдских основних школа, које у колегама из ФБГ, ФБОШ, ФССШБ и СРПС виде могућност синдикалног удруживања и сарадње. Ево шта је г. Јанковић коментарисао поводом Нацрта закона о основном образовању и васпитању:

О циљевима и исходима основног образовања: …и ми се надамо да је ненамерно изостављена техничка писменост. Шта то значи: поред свих писмености које су овде наведене изостављена је техничка писменост како би се припремио терен за избацивање техничког… У члану 30 каже се да број ученика може бити до 30… Забрињава и то што не постоји доња граница броја ученика… У члану 38 помињу се слободне активности ученика које уопште нису прецизиране… У члану 40 каже се да школа брине о социјалној заштити посебно осетљивих друштвених група. Мишљења смо да је то тешко оптерећење за сваку школу… Члан 46 говори о стручном усавршавању наставника, али се не помиње и могућност стимулације наставника, материјалне и нематеријалне…

Top