Home >> ПКУ,Синдикат >> Синдикати просвете код министра

Будући да није било спорно да потписани Споразум Влада није испунила, синдикати су инсистирали на системском повећању коефицијената и на једнократној помоћи у јануару.

 

minipro 8 1 16 2

 

mediji 8 1 16

 

minipro 8 1 16 1

 

 

 

minipro 8 1 16 3

Top