Home >> ПКУ,Синдикат,Штрајк >> Синдикати напустили преговоре

Уцена министра просвете, синдикати напустили преговоре. Просветни радници остали без колективног уговора, штрајк се наставља:

 

Top