Home >> Синдикат >> Синдикати Београда у Министарству

О раду инспектора

 

У среду 26. децембра, сви синдикати просвете Београда одржали су састанак у Министарству просвете са начелником Одељења за инспекцијске послове Велимиром Тмушићем и начелницом Школске управе Београд Горданом Цветковић.

Овај састанак је, на захтев синдиката, заказала градска секретарка за образовање Љиљана Јовчић. Присутни су били представници Форума београдских основних школа, Форума средњих стручних школа Београда, Форума београдских гимназија, Синдиката образовања Београда, ГСПРС „Независност“ и Синдиката основних школа „Центар“.

Тема састанка је био рад инспекцијских органа Министарства просвете и Градског секретаријата.

 Немамо закон о просветној инспекцији

Велимир Тмушић је на почетку упознао присутне са многим проблемима у раду инспекцијских служби: непостојању закона о просветној инспекцији, проблемима у вези несавесности инспектора у  раду, њиховим ниским платама у унутрашњости, недостатку стручног кадра и др. Напоменуо је да је дато „зелено светло“ за писање закона о инспекцији.

Синдикати су истакли незадовољство радом појединих инспектора приликом посете школама, њиховој пристрасности и нестручности. Захтевали су да им се да могућност да о свим спорним случајевима убудуће директно обавештавају Министарство.

 Сва деца „преко везе“ у исту гимназију

Представник ФБГ-а је навео је пример потпуне нерегуларности аргументације инспектора који је утврдио да је свих 50 прекобројних ученика законски уписано, јер имају уредне упуте из Министарства просвете (случај 14. гимназије), а да приликом увиђаја није узео у обзир чињеницу да закон изричито забрањује уписивање прекобројних ученика, јер има и других гимназија у које се они могу уписати.

Г. Тмушић се сложио и додао да се припрема кодекс понашања за инспекторе, као и стандарди за обављање и спровођење просветних инспекција.

Београдски синдикати да контролишу

Било је речи и о раду директора школа, посебно о њиховим честим малверзацијама приликом изнајмљивања школског простора. Пошто је Београд центар свега, рекао је Г. Тмушић, управо београдски синдикати треба први да почну да контролишу и спречавају такве појаве.

Последња тема је било распоређивање наставника – технолошких вишкова. Констатовано је да су листе вишкова донеле много користи, да на подручју Београда има само 4 радника који су изгубили 100% посла, али и да на томе треба даље радити и исправити разне недостатке.

Top