Home >> ПКУ,Синдикат >> Састанак Радне подгрупе ШУ Београд

sku

 

 

…Посебан проблем је што 156 директора није доставило податке о свом мандату и да ли је њихово радно место слободно. Секретаријат за образовање никако да поступи по том предмету!
izvestaj

Top