Home >> Образовање,Реформа,Слајдер >> Реформа гимназије: Без појашњења

Реформа гимназије: Без појашњења

Одржан састанак у Министарству просвете, науке и технолошког развоја у вези реформе гимназије

Дана 8. марта 2018. године у Министарству просвете науке и технолошког развоја одржан је састанак како би представници овог министарства репрезентативне синдикате упознали са процесом реформе гимназије.

На састанку у ресорном министарству, Форум београдских гимназија је представљао председник Александар Марков, који је том приликом истакао да је наведени састанак одржан са више од годину дана закашњења, односно само три месеца пред упис нове генерације гимназијалаца. Такође, наглашено је да је пропуштена прилика да, у интересу ђака, родитеља и запослених у гимназијама, реформски процес прође кроз ширу стручну и јавну расправу, уз могућност да се кроз пилот пројекат испита остваривост предложеног плана и програма.

На састанку је између осталог изнет и став да би будући гимназијалци и њихови родитељи, пре уписа, морали имати јасну слику како ће изгледати њихово четворогодишње школовање што сада није случај, с обзиром да је ресорно министарство припремило план и програм само за први разред, док су за остале разреде наставни планови и програми у припреми.

Оно што највише интересује јавност је и изглед велике матуре, која још изазива велике недоумице, јер до данас није најјасније да ли ће се приликом уписа на високо школске установе у потпуности вредновати резултати матурског испита или ће исте, приликом уписа, задржати право да додатно тестирају ученике. С тим у вези тражено је додатно појашњење надлежних из ресорног министарства, али исто нисмо добили јер ни сами још увек не знају какав ће договор бити постигнут са факултетима.

На састанку је истакнуто и да Форум београдских гимназија сматра спровођење реформе неопходном, како би гимназије биле прилагођене духу времена и потребама младих. Из тог разлога, у априлу месецу Форум ће организовати Конференцију гимназија Србије, а од представника Министарства просвете очекује да даљи рад на реформском процесу спроводи уз веће укључивање свих релевантних предстваника у образовно – васпитном раду.

Представници Министарства просвете су навели да у наредном периоду планирају да спроведу опсежну кампању кроз медије и основне школе, како би ученици, који завршавају осми разред, били упознати са планом и програмом реформисане гимназије. Осим тога, посебно је наглашено да наставницима у наредном периоду неће бити угрожен фонд часова и да не постоји бојазан од стварања технолошких вишкова као последица реформе.

Top