Home >> Образовање,Реформа >> Ja реформишем сам!

Ja реформишем сам!

Форум београдских гимназија током претходних месеци апеловао је на надлежне у Министарству просвете, науке и технолошког развоја да стручну и ширу јавност што пре упознају са концептом реформе гимназија, садржином наставних програма и планом обуке која очекује наставнике у наредном периоду. Половином маја знамо називе нових предмета, а јавност је из медија упозната да се од наставника очекује примена интердисциплинарног присутпа у реализацији програма. Међутим, програми још увек нису усвојени, самим тим су и непознати јавности, док ће обуке, како смо информисани из медија, бити спроведене током јуна, јула и августа. Осим тога не постоје ни назнаке када би могли бити усвојени наставни програми за старије разреде, које предмете ће ученици учити, као ни да ли ће наставницима бити угрожен фонд часова. У недостатку правих информација, наставна јавност све више спекулише о томе које предмете ученици више неће учити, па се нагађа да ученици трећег и четвртог разреда друштвено језичког смера више неће имати Музичку културу, док ће некада два предмета Устав и права грађана и Социологија бити спојени у један.

Темом реформе ових дана бавио се и Радио Београд 202, у емисији „Повишен тон”

Eмисију можете послушати преко следећег линка:

http://www.rts.rs/page/radio/ci/story/29/beograd-202/3136249/povisen-ton.html

 

 

 

Top