Home >> Образовање >> Просветни савет: Фонд часова 30 ?

Национални просветни савет разматрао је данас могућност да се недељни фонд часова за огледне образовне профиле у средњим стручним школама ограничи на 30, а општеобразовни предмети узму веће учешће у настави.

Било је речи и о могућности да за огледне профиле у трогодишним школама физика, биологија и хемије буду обједињени у један предмет – наука. Како је навела председница НПС Десанка Радуновић, у четворогодишњим школама опште образовни предмети би чинили 30 одсто наставе – односно девет часова недељно, а у трогодишњим 40 одсто.

Она је навела да би то требало да буде национално образовни минимум, оценивши да опште образовни садржаји нису пласирани на прави начин – тако да буду у функцији струке, а да ученицима пруже знање које чини једног грађанина. Радусиновић је навела и да треба ојачати изборне предмете, који су, према њеној оцени, формално схваћени.

Чланови НПС би до следеће седнице Савета требало да изнесу своје предлоге колико би и којих часова опште образовних предмета ученици огледних профила требало да имају седмично.
Кад је реч о обједињавању физике, биологије и хемије у један предмет, поједини чланови Савета су изразили резерву према таквој могућности, постављајући питање ко ће реализовати наставу, а добили су одговор да би тај посао могла да поделе тројица наставника.

Top