Home >> Образовање >> Почињу припреме за нови концепт матуре

Почињу припреме за нови концепт матуре

Министар просвете, науке и технолошког развоја Младен Шарчевић изјавио је данас да је за унапређивање квалитета средњег образовања и васпитања и за доступност високог образовања свим ученицима веома значајан пројекат чија примена је почела ове године како би се образовни систем у Србији припремио за увођење новог концепта завршних испита у средње образовање.

Примена пројекат Унапређивање квалитета средњег образовања и васпитања путем увођења завршних испита (општа, уметничка и стручна матура и завршни испит на крају трогодишњег средњег стручног образовања и васпитања) почела је 10. јануара ове године.

У саопштењу из министарства наведено је да нови концепт завршних испита предвиђа, између осталог, да сви ученици истовремено полажу државну матуру и да факултети признају матуру као испит на основу кога се ученици уписују без пријемног испита.

Циљ пројекта је да припреми систем образовања и васпитања и да пружи подршку ресорном министарству у процесу припреме, пилотирања и увођења (имплементације) завршних испита у средње образовање и васпитање.

На основу новог концепта је припремљен и објављени Правилник о општој и уметничкој матури и Правилник о стручној матури и завршном испиту на крају трогодишњег средњег стручног образовања.

У раду на пројекту биће укључени наставници средњих школа и универзитетски професори који ће заједно припремати испитне тестове – испитна питања заснована на стандардима постигнућа ученика и стандардима квалификација.

Комисије, које ће бити образоване за сваки наставни предмет који у општем средњем образовању има дефинисану предметну општу и специфичну компетенцију и стандарде постигнућа, имају обавезу да припреме приручнике за наставнике и материјале за ученике. Исто се очекује и од комисија које ће припремати задатке за стручне предмете.

Током трајања пројекта у школама и факултетима биће организоване обуке како би се припремили за спровођење завршних испита.

Пројекат Унапредјивање квалитета средњег образовања и васпитања путем уводјења завршних испита се финансира средствима из претприступних фондова за 2015. годину (ИПА 2015), а планирано време трајања је три године.

На основу спроведеног конкурса и вредновања конкурсног материјала тај пројекат ће реализовати компанија „Хуман Дyнамицс“ из Аустрије у сарадњи са Министарством просвете, науке и технолошког развоја и Делегацијом ЕУ у Србији.

Извор: Данас

Top