Home >> Друштво,Реформа >> Платни разреди: За исти посао једнака плата

  • Коментари су искључени на Платни разреди: За исти посао једнака плата
Платни разреди: За исти посао једнака плата

Коментар ФБГ: Није тачно! Из овог чланка може се ПОГРЕШНО закључити да ће плате у јавном сектору бити усклађене.

Не, овај каталог се бави само усклађивањем радних места и дозвољава какву-такву могућност (уз многобројне нелогичности и мањкавости) да се за исто занимање и сложеност посла ускладе коефицијенти.

Што се тиче цене рада, она остаје по старом: свако има свој буџет и у складу са њим одређује цену рада. Према томе, разлике у платама ће остати исте као и до сада.

Овај каталог (као и закон о платама у јавном сектору који нам се припрема), не односи се на многе делове јавног сектора: војску, полицију, комунална предузећа, пошту, ЕПС и друге, у којима су по правилу веће плате, па се поставља питање чему ће он служити, сем да озваничи непримерене разлике у платама у појединим сегментима јавног сектора.


„Новости“:

Од нове године ступа на снагу каталог радних места у јавном сектору. Око 2.000 постојећих послова свешће се на 870 и исто ће бити вреднована идентична задужења у различитим службама

Возач курир, возач економ или управљач возилом била су три назива радних места за исте послове, а у зависности од назива у уговору, појединци су за исти посао добијали различиту плату. То значи да су неки возачи на крају месеца имали прилично дебље коверте од других, иако им је задужење у фирми било потпуно исто.

Каталог радних места који ће 1. јануара 2018. године ступити на снагу значајно ће сузити простор за злоупотребе који је у претходном периоду дозвољавао да се за исти посао плате разликују у знатном износу. Од око 2.000 тренутно постојећих послова и неколико хиљада различитих радних места у јавним службама, каталогом ће тај број радних места бити смањен, и то на 870.

– Ово је огроман корак начињен у правцу реформе јавне управе, јер једино системом који својим функционисањем обезбеђује праведност, транспарентност и, посебно важну из угла државе, организациону и финансијску управљивост, можемо допринети и бољем квалитету услуга према грађанима – каже, за „Новости“, Бранко Ружић, министар државне управе и локалне самоуправе.

– Ту говорим о бољим здравственим, образовним, социјалним, културним и свим другим јавним услугама које пружа држава.

Сврха израде каталога радних места је да се попишу и групишу сви послови у јавном сектору, чиме се омогућава будуће објективно и униформно вредновање радних места.

– Попис и класификација радних места је основ за реформу платног система којој је циљ успостављање праведног, транспарентног и управљивог система – кажу у Министарству. – Истовремено, каталог и доследна примена у пракси смањиће диспропорције, тачније укинуће неправедне односе између плата за исте послове у различитим секторима.

У овом тренутку, каталог радних места у јавним службама садржи пописана радна места из културе и информисања, здравства, спорта, просвете, туризма, социјалне заштите, организације обавезног социјалног осигурања – ООСО (РФЗО, ЦРОСО, НЗС, ПИО), као и још шест посебно издвојених институција, као што су Акредитационо тело Србије, Институт за стандардизацију, Фонд солидарности, Правосудна академија, Републички завод за социјалну заштиту, Завод за заштиту природе.

– Пописана су и тзв. генеричка радна места, која представљају најтипичнија и заједничка радна места за све јавне службе, односно она која су опште препознатљива и обухватају административне, правне, кадровске, финансијске, рачуноводствене делатности, затим информационе системе и технологије, транспорт и друге – истичу у Министарству.

Надлежни објашњавају да је каталог одраз свакодневног рада јавне управе и као такав ће се константно унапређивати како би адекватно пратио процес реформе јавне управе, али и хватао корак с временом.

Додатни услови

Када каталог од 1. јануара 2018. године ступи на снагу, послодавци ће својим актима о унутрашњем уређењу и систематизацији моћи да употпуне назив радног места из каталога у циљу прецизирања одређеног радног места, а моћи ће да пропишу и неке додатне услове у односу на услове предвиђене овим документом.

Top