Home >> Друштво >> Платни разреди тек од 2019. године

Платни разреди тек од 2019. године

Више нећемо имати возаче-курире, возаче-достављаче, возаче који раде и послове обезбеђења, што је био изговор да се некоме испослује већа плата.

Било је најављено да ће реформа система плата у јавном сектору у Србији, бар у неким службама, почети 2018. године, али државни секретар у Министарству за државну управу и локалну самоуправу Зоран Касаловић, каже за „Политику” да се примена система платних разреда одлаже до 1. јануара 2019. године.

До тада, осим већ усвојеног Закона о систему плата у јавном сектору, требало би донети закон о запосленима у јавним службама, закон о платама службеника и намештеника у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе, као и закон о платама у јавним агенцијама. Очекује се да ће прва два поменута закона, као и измене Закона о систему плата у јавном сектору, бити усвојени до краја ове године, а закон о платама у јавним агенцијама почетком 2018, да би следећа година била искоришћена за доношење неопходних подзаконских аката. Један од тих прописа треба да регулише начин вредновања учинка и рада запослених у јавним службама, а Зоран Касаловић помиње као врло значајан и будући каталог радних места у јавном сектору, на основу чега више нећемо имати, рецимо, возаче-курире, возаче-достављаче, возаче који раде и послове обезбеђења, што је био изговор да се некоме испослује већа плата.

(Политика)

Top