Home >> Образовање >> Плата наставника по броју ђака

Број наставника од школске 2014/2015. године биће значајно мањи, а они који задрже дневнике биће плаћени у зависности од усавршавања, квалитета рада и успеха њихових ђака. Тада ће почети плаћање ”по глави ученика”, биће смањен број одељења, школа, а самим тим и предавача. Према броју ђака одређиваће се средства које нека школа, а онда и наставник добијају сваког месеца.
Загонетка: Пуна школа ђака, ниоткуда плата… Одгонетка: Образовни систем у Србији

За пилот пројекат одабрано је 16 општина и градова и они су крајем 2011. године већ почели да се припремају и да траже најбољу формулу плаћања наставника.

– Припремају се да би започели пилот пројекат ”пер капита” финансирања (по глави ученика) – објашњава Зоран Костић, помоћник министра просвете и науке. – Имамо проблем са крајевима у којима су одељења са малим бројем ученика, из демографских разлога, или је реч о ђацима који уче на језицима националних мањина. Не желимо да она буду угашена, па се сада тражи најбољи модел плаћања.

Разреди празнији, каса пунија

Иако се сваке године рађа мање деце, па се смањује и број ђака, а рационализацијом се умањује и број наставника – просветни буџет требало би наредних година да буде пунији. Стратегијом образовања до 2020. године предвиђено је да се уместо садашњих 4,5 одсто, за школство издваја шест одсто БДП.

А до 2014. године школски систем мора да буде рационализован.

– До сада је овим процесом угашено 1.585 одељења. Али, и даље имамо 4.000 разреда са десетак или мање ученика – објашњава Костић. – Успели смо да број делимичних технолошких вишкова са 4.500 у септембру готово преполовимо.

А када почне плаћање по глави ученика број технолошких вишкова биће знатно већи. За њих ће, најављује Костић, Влада обезбедити средства за социјалне програме.

И министар просвете и науке Жарко Обрадовић најавио је у петак на просветној конференцији у Сава центру да ће нови модел плаћања донети нове вишкове.

– Стањем у погледу ефикасности, поготово са аспекта броја запослених не можемо да будемо задовољни. Још имамо 2.682 наставника без дела норме и око 100 нераспоређених – рекао је Обрадовић.

Top