Home >> ПКУ >> ПКУ: Саопштење Министарства просвете

САОПШТЕЊЕ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ У ОСНОВНИМ И СРЕДЊИМ ШКОЛАМА И ДОМОВИМА УЧЕНИКА

Решењем Министра број 119-01-255/2011-02 од 06.12.2011. године именована је Комисија за тумачење одредаба ПКУ за запослене у основним и средњим школама и домовима ученика:

  1. Мр Зоран Костић – помоћник Министра за школске управе, стручно педагошки надзор и средње образовање и васпитање
  2. Рајка Вукомановић – представник Министарства рада и социјалне политике
  3. Славица Манојловић представник Министарства финансија
  4. Славица Ђорђевић представница Уније синдиката просветних радника Србије
  5. Слободан Брајковић Председник Синдиката радника у просвети Србије
  6. Јован Јерковић представник Синдиката образовања Србије
  7. Ружица Тодић Брдарић представница ГСПРС «Независност»

На Конститутивној седници, одржаној 16.12.2011. године, Комисија је усвојила Пословник о раду, а на седници одржаној 22.12.2011. године, разматрани су пристигли предмети и дата тумачења која ће бити достављена подносиоцима истих.

МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ И НАУКЕ

Комисија за тумачење ПКУ за запослене у основним и средњим школама и домовима ученика

Немањина 22-26

11000 Београд

У Београду, 22.12.2011. године

Top