Home >> ПКУ >> ПКУ: Именована комисија

САОПШТЕЊЕ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ У ОСНОВНИМ И СРЕДЊИМ ШКОЛАМА И ДОМОВИМА УЧЕНИКА
Решењем Министра број 119-01-255/2011-02 од 06.12.2011. године именована је Комисија за тумачење одредаба ПКУ за запослене у основним и средњим школама и домовима ученика:
Мр Зоран Костић – помоћник Министра за школске управе, стручно педагошки надзор и средње образовање и васпитање
Рајка Вукомановић – представник Министарства рада и социјалне политике
Славица Манојловић – представник Министарства финансија
Славица Ђорђевић – представница Уније синдиката просветних радника Србије
Слободан Брајковић – Председник Синдиката радника у просвети Србије
Јован Јерковић – представник Синдиката образовања Србије
Ружица Тодић Брдарић – представница ГСПРС «Независност»
На Конститутивној седници, одржаној 16.12.2011. године, Комисија је усвојила Пословник о раду, а на седници одржаној 22.12.2011. године, разматрани су пристигли предмети и дата тумачења која ће бити достављена подносиоцима истих.
МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ И НАУКЕ
Комисија за тумачење ПКУ за запослене у основним и средњим школама и домовима ученика
Немањина 22-26 11000 Београд
У Београду, 22.12.2011. године

Top