Home >> Синдикат >> Оснивачи Уније СПРС поново заједно

 

Данас, 28.1.2012. године, у канцеларији Синдиката просветних радника Војводине у Новом Саду, састали су се представници Форума београдских гимназија, Форума основних школа Београда и Синдиката просветних радника Војводине – оснивача Уније синдиката просветних радника Србије(1999), из које су у међувремену иступили.

Полазећи од изворних принципа Уније синдиката просветних радника Србије, учесници овог скупа усвојили су  предлог Декларације о сарадњи, која би требало да регулише даљи заједнички наступ ових синдиката.

Усаглашен  је текст Декларације која ће бити усвојена после састанака надлежних тела поменутих синдиката.

Постигнут је и начелни договор о даљим корацима ове асоцијације. С обзиром на то да су то синдикати који делују на подручју Београда и Војводине, за почетак ће бити организоване трибине у Београду и по војвођанским местима.

Декларацијом је предвиђено да  асоцијацији школа Београда и Војводине могу приступити и други синдикати просвете, тако да је на састанку изражено мишљење да ће овај вид сарадње између синдиката запослених у просвети бити нови и модернији вид окупљања и организовања, у циљу остваривања заједничких интереса.

Српској просвети потребно је ново синдикално јединство, а оно се може постићи једино деловањем на што већој територији.

Само тако можемо бити уважавани од стране нашег чланства, а и од стране државних институција.

Top