Home >> Образовање >> Описно и бројчано оцењивање за други страни језик

  • Форум
  • Коментари су искључени на Описно и бројчано оцењивање за други страни језик
Описно и бројчано оцењивање за други страни језик

Други страни језик у првом полугодишту у петом разреду оцењиваће се и описно и бројчано, наводи се у допису који је Министарство просвете упутило основним школама.

Из Министарства поручују да су покренули поступак измене Закона о основама система образовања и васпитања, којима су обухваћена и нова решења за оцењивање другог страног језика. Предложене измене требало би да буду у скупштинској процедури током децембра, те постоји очекивање да ће до краја првог полугодишта наставници другог страног језика бити у обавези да оцењују бројчано.

„У сусрет очекиваној законској промени сугеришемо наставницима да у садашњем петом разреду током првог полугодишта оцењују двојако – и бројчано и описно. На тај начин биће спремни за очекивану промену начина оцењивања, јер јединство описне и бројчане оцене обезбеђује развој формативног оцењивања у пуном смислу“, наводи се у допису.

Како нам је незванично објашњено, наставници ће до измене закона радити као и досад, с тим што ће бројчане оцене уносити у своје педагошке свеске, а описне у дневник. Када измене закона ступе на снагу, бројчане оцене дате у првом полугодишту ће преписати у дневнике.

Јуче нисмо успели да добијемо одговор из Министарства како ће се закон примењивати ретроактивно, ако ново решење стартује од другог полугодишта. Ову дилему имају и у Друштву за стране језике.

Председница Друштва Љиљана Ђурић каже за Данас да су затрпани позивима наставника, који страхују да ће овогодишња генерација ученика петог разреда „бити жртвована“. Друштво за 20. септембар најављује трибину, на коју ће позвати представнике Министарства и наставнике из школа. Указују да је „правник Министарства просвете једини који може да обавести наставнике како ће у пракси изгледати оцењивање другог страног језика“.

Подсетимо, нов Закон о основама система образовања и васпитања, усвојен у октобру 2017, променио је статус другог страног језика из обавезног изборног предмета у изборни програм, какав имају и грађанско васпитање и верска настава. Изборни програми се оцењују описно помоћу тростепене скале – истиче се, добар и задовољава, а закључна оцена не утиче на општи успех ученика.

– То значи да нема негативне описне оцене. Имамо поуздана сазнања да неки ученици нису долазили на часове верске наставе и грађанског васпитања и по неколико месеци, али су свеједно имали оцену задовољава, па чак и истиче се. Оваквим законским решењем нема начина да натерате ученике да редовно долазе на часове – истиче Ђурић и пита како ће у таквој ситуацији ђаци достићи прописане стандарде постигнућа за крај основног образовања, који су донети и за први и за други страни језик.

Извор: Данас

Top