Home >> Друштво >> Одбранимо ОШ „Свети Сава“ у Шапцу!

Одбранимо ОШ „Свети Сава“ у Шапцу!

Коментар ФБГ: Случај школе „Свети Сава“ у Шапцу видљив је пример на који начин ће министар просвете користити прекомерна овлашћења која је себи обезбедио новим Законом о образовању. Али, изгледа да му и то није довољно, већ му треба и више – да и такав закон додатно крши. Пошто су синдикати поприлично неутралисани од стране просветних власти, школе у своју одбрану све чешће позивају и родитеље. Тако ћемо у наредном периоду имати штрајкове наставника удружених са родитељима – против Министарства просвете удруженог са медијима који се праве глуви. Читајте:


  https://www.facebook.com/odbranimoskolu:


Родитељи у штрајкачком одбору 

Министар просвете Младен Шарчевић незаконито је, 20 дана после истека законског рока, именовао директора супротно ставу школског одбора основне школе „Свети Сава“ у Шапцу. У питању је школа за децу са сметњама у развоју, у којој је, због поменутог дела министра већ недељама ШТРАЈК свих запослених, али и родитеља!

Особа именована за вд директора је у сукобу са свим запосленима и са родитељима. Против ње, су покретани дисциплински поступци због тежих повреда радних обавеза, али је зато политички подобна. У моменту када је министар именује, конкурс за директора је завршен. Поменута особа није конкурисала, конкурс је расписан и проведен по закону, те остаје нејасно зашто и на који начин је онда именује.

Наставници су управо због свега наведеног, ступили у штрајк! Деца, наставници и родитељи су цео дан у школи, ниједно дете није одбијено већ се са њима раде групне радионице. Дакле, наставници показују емпатију потребну за обављање свог посла, и њихово незадовољство и јасно исказан став није на штету деце.

Зато их и јесу подржали сви родитељи, који су чак и саставни део штрајкачког одбора. Запослени добијају претње готово сваког дана. Стижу им претеће поруке, нарочито оним наставницима запосленим на одређено време, позивају се да предају личне извештаје о штрајку иако је састав штрајкачког одбора истакнут и на улазу у школу али и на огласним таблама.

Ово је превасходно питање солидарности и спремности да се подрже они који се боре за елементарно поштовање и углед професије коју обављају. Једини захтев који запослени и родитељи исказују је моментално разрешење вд директора и завршетак конкурса и избор директора у складу са законом.

Top