Home >> ПКУ,Синдикат >> О Посебном колективном уговору за школе

О Посебном колективном уговору за школе

„Данас“:

Због усаглашавања са Законом о запосленима у јавним службама:

Продужено важење колективног уговора за школе

Посебан колективни уговор за запослене у основним и средњим школама биће продужен највероватније за годину дана, на предлог министарстава просвете и државне управе и локалне самоуправе, који су подржала три, од четири синдиката образовања.

Против тог предлога била је Унија синдиката просветних радника Србије, за коју је неприхватљиво образложење да се постојећем ПКУ продужује важење јер Закон о запосленима у јавним службама почиње да се примењује од 1. јануара 2019. и са њим све јавне службе морају да ускладе своје колективне уговоре.

Звонимир Јовић, члан УСПРС, каже за Данас да му није јасно зашто су представници осталих синдиката образовања пристали на продужење, али да разуме потез државе.

– Јасно нам је зашто представницима власти не одговара потписивање новог ПКУ, у коме би се признао минули рад нашим колегама које претходно нису радиле у школи. Не одговара им ни захтев за повећање процента зараде који запослени добија приликом привремене спречености за рад са садашњих 65 одсто на 75. Не слажу се ни са повећањем накнаде за рад одељенског старешине, нити са захтевом да се смањи непосредна норма часова са 20 на 18 колегама којима је остало пет година до пензије – наводи Јовић само неке од Унијиних предлога новог ПКУ.

С друге стране, Валентина Илић, председница Синдиката образовања Србије, истиче за Данас да је нацрт новог ПКУ усаглашен међу представницима сва четири просветна синдиката, те да је некоректно да га Унија сада проглашава као свој. Она додаје да су и друге јавне службе – здравство, култура и социјална заштита продужили важење колективних уговора за годину дана, те да ти документи, као и ПКУ за школе, морају бити усаглашени са Законом о запосленима у јавним службама.

– Нама одговара колективни уговор који бисмо сами сачинили, али смо на продужење постојећег пристали јер постоји реална опасност да његовим истеком крајем фебруара останемо без ичега – каже Илић.

И председник СРПС-а Слободан Брајковић сматра да је „између два зла боље бирати мање“.

– Ми се са државом никада нећемо сложити о колективном уговору, јер она неће да пристане на оно што синдикати траже. Постојећи ПКУ је потписан под притиском штрајка и он је по нашем мишљењу добар. Наш синдикат је предложио да се колективни уговор продужи за три године, да бисмо осигурали оно што имамо, али то није прихваћено – каже Брајковић.

Top