Home >> Образовање >> Физичко васпитање: НПС – 71. седница

Друштво педагога физичке културе Србије и Факултет спорта и физичког васпитања Универзитета у Београду  упутили су допис са молбом да НПС подржи захтев да наставу физичког васпитања у 3. и 4. разреду основне школе предају професори физичког васпитања а не учитељи.  Представник Друштва педагога физичке културе у НПС проф. др Душан Митић је краћом презентацијом упознао чланове Савета о значају физичке активности за правилан раст и развој деце и проблемима који су све израженији у физичком здрављу младих у Србији.

Савет сматра да одлука о томе ко треба да изводи наставу физичког васпитања у 3. и 4. разреду основне школе није у његовој надлежности, јер је промена досадашње праксе вероватно условљена потребом за рационалнијим трошењем средстава у образовању.  Такође сматра да су учитељи оспособљени да изводе наставу физичког васпитања,  а да се евентуални недостаци могу отклонити променом програма и већом контролом остваривања постављених стандарда.

Савет је подржао констатацију да су проблеми у области правилног физичког развоја младих у Србији врло озбиљни  и да то јесте тема којом НПС треба да се бави, посебно питањима примерености програма и квалитета извођења наставе физичког васпитања  у основној и средњој школи.  У дискусији je подржан став да је потребно усвојити концептуално решење које ће раздвојити физичко васпитање од спорта.  Овај концепт, који би требало уградити у Стратегију образовања, подразумева да свако дете може достићи одређене стандарде у складу са својим физичким могућностима. Настава физичког васпитања треба да буде индивидуализована (свако треба да вежба оно што може), што значи да треба укинути могућност ослобађања од наставе физичког васпитања.  Здраве животне навике (здрав живот) потребно је промовисати у свим областима образовања, а не само неговати кроз наставу  физичког и здравственог васпитања.

Замољен је члан НПС Душан Митић да припреми, заједно са Друштвом педагога физичког васпитања и Друштвом учитеља,  предлог мера које би требало предузети у циљу унапређења наставе физичког васпитања и побољшања физичког здравља деце. Када овај предлог буде припремљен, НПС ће о њему расправљати и донети одговарајуће одлуке.

 

Top