Home >> Друштво >> Нова комисија о докторату Синише Малог

  • Коментари су искључени на Нова комисија о докторату Синише Малог
Нова комисија о докторату Синише Малог

Сенат УБ сматра да је ФОН начинио пропуст

Сенат Универзитета у Београду затражио је од Факултета организационих наука (ФОН) да формира стручну комисију која ће урадити стручну анализу докторске дисертације градоначелника Београда Синише Малог. Сенат на седници у среду није прихватио одлуку Етичке комисије ФОН, која је раније одбила као неоснован захтев за утврђивање неакадемског понашања у случају пријаве плагијата доктората Синише Малог.

Ректор Универзитета у Београду Владимир Бумбаширевић рекао је новинарима после седнице да је ФОН начинио пропуст у процедури, јер је по Правилнику о поступку утврђивања неакадемског понашања у изради писаних радова био обавезан да формира стручну комисију, која једина може да изврши експертску анализу доктората.

– Етичка комисија ФОН је одбила захтев као неоснован не образлажући постојање елемената лажне пријаве, већ се упустила у разматрање целокупне документације. На факултету предметни случај је био разматран и извршена је анализа докторске дисертације. Између осталог је закључено да она садржи оргиналне научне доприносе који су довољни за позитивну оцену, да садржи одређене пропусте у начину цитирања иза којих не стоје нечасне намере и који су занемарљиви у односу на циљеве истраживања, што је према правилнику у надлежности стручне комисије –  наводи се у закључку Сената, усвојеном једногласно и без расправе, који је прочитао Бумбаширевић.

Према важећем правилнику стручна комисија има најмање три члана из одговарајуће научне области, од којих су два са факултета, а једног именује веће групација Универзитета. Међутим, према допунама правилника који је Сенат јуче усвојио у раду стручне комисије учествује и један члан кога именује Национални савет за високо образовање, али нисмо успели да добијемо образложење да ли ће се те измене односити на овај случај.

Правилник предвиђа да у саставу стручне комисије не могу да буду наставници или истраживачи који су претходно написали позитивну рецензију рада, ментор и чланови комисије за оцену и комисије за одбрану, као ни потписници званичних извештаја. Након формирања, стручна комисија мора да достави свој извештај етичкој комисији факултета у року од 60 дана. Правилник предвиђа и да “на образложени предлог стручне комисије, овај рок у изузетним случајевима може бити продужен за додатних 60 дана”. Када она заврши своју анализу, етичка комисија има 15 дана да састави извештај и достави га декану, који га потом упућује Наставно-научном већу ради одлучивања.

Правилник је предвидео и могућност жалбе Одбору за професионалну етику Универзитета у Београду као другостепеном органу, који такође има рок од 60 дана за изјашњавање, а одлука тог тела је коначна.

О писму тајно
На седници Сената није помињано писмо које је академик Душан Теодоровић упутио Бумбаширевићу, а у којем захтева од ректора да не промовише Синишу Малог у доктора наука. Према сазнањима Данаса, тај допис је био тема седнице проширеног ректорског колегијума, одржане пре Сената, на којем је поменути закључак усаглашен. Седнице ректорског колегијума иначе нису отворене за медије. Декан ФОН Милија Сукновић није јуче желео да коментарише одлуку Сената.

(Данас)

Top