Home >> Историја >> Никола-Нинко Перић

Правник и политичар; министар просвете од 16. јуна до 21. септембра 1927.

Рођен је у Книћу код Шапца 14. маја 1886. Гимназију је започео у Шапцу, а завршио у Трећој београдској гимназији 1906. Правни факултет завршио је такође у Београду, а докторирао је у Паризу 1912.

Службује најпре као судски писар, а затим је секретар у Министарству иностраних дела. Био је шеф политичког одељења нашег посланства на Крфу и саветник у Лондону. На Прваном факултету у Београду изабран је за ванредног професора 1920.

На листи Народне радикалне странке изабран је први пут за посланика 1920. Био је министар социјалне политике од децембра 1922. до августа 1923, а потом је имао портфељ министра правде до марта 1924. Министар финансија, спољних послова и министар без портфеља је од 1926. до 1928.

Председник Народне скупштине је до 6. јануара 1929, а затим ферерент председника Министарског савета при врховном Законодавном савету, а касније председник Државног савета. Главни је саветник у законодавном раду после 6. јануара 1929. За његовог министровања извршено је дефинитивно изједначавање школског законодавства. Донет је Привремени наставни план и програм за више разреде реланих гимназија, и План и програм за више разреде средњих школа, 1927.

Умро је у Београду 24. априла 1961.

Top