Home >> ПКУ,Синдикат >> Нема нових запошљавања у јавном сектору

РТС, петак, 29. нов 2013, 11:46 -> 18:56

Забрана ће важити до краја 2015. године

 

Према Предлогу измена Закона о буџетском систему, до 2016. биће забрањно запошљавање нових радника у јавном сектору. Предложеним изменама Закона продужава се и рок за увођење централизованог обрачуна зарада у јавном сектору до 1. јануара 2015. године.
Влада Србије увешће забрану запошљавања нових радника у јавном сектору, што ће важити до краја 2015. године, наводи се у објављеном Предлогу измена Закона о буџетском систему.
Према предложеним изменама тог закона објављеним на сајту Скупштине Србије, ограничава се и укупан број привремено ангажованих радника на 10 одсто укупног броја запослених у органу или институцији која се непосредно или посредно финансира из буџета.
Наводи се и да се, изузетно, нови радници могу запослити уз сагласност тела Владе Србије на предлог министарства или другог надлежног органа.
Према проценама Министарства финансија, мера ограничавања запошњавања у јавном сектору у 2014. години, услед природног одлива запослених, донела би уштеде од око 0,15 одсто бруто домаћег производа (БДП) (око 45 милиона евра), а у 2015. години додатних 0,25 одсто БДП-а.
Казне за непоштовање забране запошљавања су од 500.000 до два милиона динара за институције и од 30.000 до два милиона динара за одговорне особе, а предвиђена је и привремена обустава исплата новца за плате и преноса средстава за финансирање локалних самоуправа.
Забрана се не односи на судије, јавне тужиоце и заменике јавних тужилаца, на изабрана, постављена и именована лица у државним органима и органима јединица територијалне аутономије и локалне самоуправе, као и на директоре јавних предузећа и агенција.
Предложеним изменама Закона буџетском систему продужава се и рок за увођење централизованог обрачуна зарада у јавном сектору до 1. јануара 2015. године.
Предвиђено је и ограничење раста пензија и плата у јавном сектору тако што ће у 2015. и 2016. бити повећања од по 0,5 одсто у априлу и октобру. Тренутно законско решење предвиђа усклађивање плата и пензија са инфлацијом.
Предложено је и да се уређење кретања плата и пензија примењује и након 2016. године.
Тако ће се у априлу плате и пензије усклађивати са збиром стопе инфлације у претходних шест месеци и дела стопе реалног раста бруто домаћег производа у претходној години изнад четири одсто, а у октобру са стопом инфлације, све док учешће пензија у БДП-у не достигне 10 одсто, а учешће плата осам одсто.
У образложењу Закона наводи се да је ограничење раста плата у јавном сектору и пензија неопходна мера будући да те две категорије расхода заједно чине око 55 одсто свих расхода буџета.

One Comment

  1. Simonida каже:

    ha da li to znaci da ako je u jednoj skoli na bolovanju vise od 10% zaposlenih skola ne moze da angazuje zamenu za sve privremeno odsuten, ili sta ako se na primer uprazni neko radno mesto kao sto je prof. informatike i matematike, na listi nema viskova za ovaj predmet a skola ne moze da zaposli novo lice jer je zabranjeno.
    a o platnim razredima koji se spomninju da li to znaci da ce zaposlenim u prosveti sa sedmiom stepenom biti povecana plata obzirom da imaju nanjnizu platu u javnom sektoru u odnosu na zaposlene po drugim sektorima koji imaju isti stepen strucne spreme. Ili su moda predvideli da se smanji plata svim drugim u javnom sektoru

Top