Home >> Синдикат >> Наставницима са дипломом више школе прете откази

  • Форум
  • Коментари су искључени на Наставницима са дипломом више школе прете откази
Наставницима са дипломом више школе прете откази

 

Правилник који регулише ову област сутра ступа на снагу, а њиме су угрожени учитељи са дипломама Више педагошке школе, наставници страног језика, музичке и ликовне културе, упозоравају представници Уније синдиката просветних радника

Просветни радници са шестим степеном стручне спреме могли би да буду без посла уколико сутра ступи на снагу нови Правилник о изменама Правилника о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи, упозоравају представници Уније синдиката просветних радника.

Реч је пре свега о учитељима са дипломама Више педагошке школе, наставницима страног језика, музичке и ликовне културе, као и њиховим колегама који предају српски као нематерњи језик. Незванично сазнајемо да је реч о 10.000 запослених у просвети.

– У складу са Законом о основама система образовања, лицима која не испуњавају услове у погледу образовања радни однос престаје по сили закона, не постоји могућност да се стави на листу технолошких вишкова и не могу се распоредити у другу школу, нити могу обављати другу врсту посла, будући да таквог посла нема – наведено је у јучерашњем саопштењу Уније синдиката просветних радника.

Синдикалци наглашавају да у новом Правилнику мора да буде наглашено да наставници са вишом стручном спремом, који су засновали радни однос на неодређено време пре него што је овај документ ступио на снагу, настављају да обављају образовно-васпитни рад у школи.

– Установе основног и средњег образовања немају законску могућност да својим Правилницима о организацији и систематизацији послова пропишу степен и врсту образовања наставника и стручних сарадника, већ је то у складу са Законом о основама система образовања и васпитања искључиво у надлежности министарства надлежног за послове образовања – наводе представници овог синдиката.

Они сугеришу да је једно од могућих решења допуна Закона о основама система васпитања и образовања који би прописао рок од три или четири године запосленима са вишом школом да изврше степеновање исте, да се дошколују уколико је то неопходно. На тај начин би они који су пред пензијом могли да се пензионишу, а они који желе да раде могли би да наставе да раде уколико су стекли одговарајућу диплому. Једно од решења, како кажу синдикалци, могла би да буде и понуда адекватне отпремнине онима који више не испуњавају услове за рад.

У Министарству просвете у току јучерашњег дана нису објаснили да ли су страховања синдикалаца оправдана.

Снежана Марковић, помоћник министра просвете задужена за средње образовање, објаснила је за наш лист да она није радила на том правилнику и да не зна које новости доноси. Сигурна је, како каже, да је пронађено решење за запослене са вишом школом који су проглашени технолошким вишком.

– Што се тиче ове категорије запослених пронађено је решење у Закону о раду у складу са којим они могу бити упућени код другог послодавца на годину дана. Након тога, уколико постоји потреба, могли би да буду враћени у матичну школу. У супротном опет би били упућени у неку другу школу– објашњава наша саговорница.

Ивана Гојков из Уније синдиката просветних радника наглашава да применом ове одредбе Закона о раду не решава се трајно проблем наставника са вишом школом.

– Кад престану разлози због којих је наставник упућен у другу школу, не постоји радно место на које се може вратити јер ни за једно не испуњава услове у погледу степена и врсте образовања, а тај наставник не може да ради у другој основној школи јер ни у једној није стручан за шта – објашњава наша саговорница.

(„Политика“)

Top