Home >> Образовање,Реформа >> Национални просветни савет: Наше мишљење се не уважава

 • Форум
 • Коментари су искључени на Национални просветни савет: Наше мишљење се не уважава

09/07/2013 – 93. седница

 

Дневни ред

 1. Мере за унапређивање наставе физичког васпитања
 2. Предлог програма завршног испита у основном образовању и васпитању
 3. Нацрт Закона о уџбеницима
 4. Методолошки оквир за огледе у средњем стручном образовању
 5. Уџбеници

 

Обавештење

Национални просветни савет, изабран од стране Скупштине Републике Србије, није у могућности да до краја професионално одговори својим обавезама и сноси одговорност за стање у предуниверзитетском образовању, јер се његово стручно мишљење не уважава.

Ни једна од три у суштини најбитније примедбе Националног просветног савета није узета у обзир при усвајању Закона о изменама и допунама Закона о основама система образовања и васпитања, тако да су усвојена решења у области образовања и запошљавања наставника, као и процедуре одобравања уџбеника стручно неприхватљивa. Савет је донео одлуку да о томе обавестиПредседника Републике Србије, Председника Скупштине Републике Србије, Председника Одбора за образовање, науку, технолошки развој и информатичко друштво Скупштине Републике Србије и Министра просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије.

Такође, Национални просветни Савет је своје најоштрије противљење изостављању Савета из процедуре одобравања уџбеника и неслагање са решењима предложеним у нацрту новог Закона о уџбеницима и другим наставним средствима изразио уписму упућеном Председнику Скупштине Републике Србије, Председнику Одбора за образовање, науку, технолошки развој и информатичко друштво Скупштине Републике Србије и Министру просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије, као и уписму упућеном Агенцији за борбу против корупције.

Под 1: Савет је наложио својој Комисији за унапређивање наставе физичког васпитања да се усагласи око предлога документа и да предузме неопходне активности да се реше основне примедбе које се односе на недостатак података. Комисија ће до наредне седнице Савета припремити предлог документа у ком ће бити јасно видљиве алтернативе за одређена решења о којима би Савет могао да одлучује, и координисати спровођење истраживања.

Под 2: Предлог програма завршног испита у основном образовању и васпитању није могао да буде усвојен у понуђеном облику, јер су чланови Савета имали бројне недоумице и примедбе у вези трећег, композитног теста који обухвата географију, историју, хемију, физику и биологију, а који би требало први пут да се полаже на завршном испиту школске 2013/2014.године. Чуле су се следеће примедбе и предлози:

 • Нејасно је изложен предлог програма,  тако да се не види тачно структура тестова, форма задатака и репрезентативност за област, као и осигурање квалитета у спровођењу с обзиром на неуспех овогодишње матуре.
 • Из тестова су изостављени страни језик и уметност.
 • Трећи тест би требало да буде из једног од предмета по избору ученика.
 • Нема сагласности око тога колико сваки од тестова треба да носи бодова у укупном броју бодова.
 • Још увек нису усвојене међупредменте компетенције тако да се не може на њих позивати у програму матуре.
 • Циљ испита треба да буде потврда оспособљености ученика на крају основне школе у складу са циљевима и исходима. Тестови не смеју да подстичу учење напамет и кампањску припрему већ да проверавају знања и вештине усвајане током целог школовања.
 • Композитни тест треба да буде урађен по угледу на ПИСА задатке тако да један задатак проверава одређену комептенцију али повезивањем различитих области.

Савет је тражио од Завода за вредновање квалитета образовања и васпитања да до следеће седнице достави јасније конципиран програм и издвојен сет стандарда који ће се тестирати, као и примере задатака, како би могло да се одлучује о прихватљивости форме испита. Овакво решење са дефинисаним подскупом стандарда важило би за школску 2013/2014. годину, док се не усвоје стандарди за међупредметне комптенције.

Под 3. Савет ће нацрт Закона о уџбеницима и другим наставним средствима разматрати по добијању финалне верзије предлога и званичног захтева Министарства да НПС да мишљење, а након обављене јавне расправе. Савет још једном указује на неприхватљивост решења понуђеног Законом о изменама и допунама ЗОСОВ-а, као и да при формулацији нацрта новог Закона о уџбеницима неке од основних примедби Агенције за борбу против корупције нису усвојене. Током јавне расправе одржане 2. јула изнете су бројне примедбе на нацрт Закона од стране стручне јавности, издавача и правника што указује на потребу да се овај нацрт законa суштински измени.

Под 4. Због поодмаклог времена расправа о предлогу документа Методолошки оквир за огледе у средњем стручном образовању одложена је за наредну седницу НПС.

Под 5. Савет је добио један рукопис уџбеника са позитивним мишљењем ЗУОВ-а. На основу позитивног мишљења свог известиоца

Национални просветни савет једногласно је донео одлуку да предложи министру да одобри наведени уџбеник.

Top