Home >> Друштво,Образовање,Реформа >> Матуранти: Шта су међупредметне компетенције?

Коментар ФБГ: Будући гимназијалци-матуранти мораће да знају и оно што уче и оно што не уче. Мораће да „хватају белешке“ и на часу и ван часова. Између осталог, биће дужни да иду на курс прве помоћи у оближње ватрогасно друштво, да  разликују приватне од јавних података, да разликују све заразне болести, да исправно одлажу отпад, да буду спремни да раде „за џ“ и да умеју да преговарају!

Успех нове Опште матуре, овако замишљене, могао би се постићи и једноставном променом и применом ове старе: довољно би било да Министарство просвете, науке, технолошког развоја и залуђивања свим гимназијама нареди да матурски испит са одличним успехом може положити само 20% ученика:

Измишљање топле воде

Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања је током 2011. и 2012. године саставио документ Предлог стандарда постигнућа – образовних стандарда за крај општег средњег образовања за предмете: Српски језик и књижевност, Математика, Историја, Географија, Физика, Биологија, Хемија,Енглески језик, Немачки језик, Руски језик и Француски језик.

Овај Документ садржи:

  • међупредметне компетенције
  • опште предметне компетенције
  • специфичне предметне компетенције
  • искази стандарда постигнућа

Дефинисане су и међупредметне компетенције које се заснивају на интегрисању различитих знања и вештина која се развијају у оквиру различитих предмета и на основу наставног програма. Оне су дефинисане на основном нивоу.

Пошто ће стандарди за крај средњег образовања бити основ за израду новог програма као и за матурске испите веома је важно да они обухвате кључне компетенције, знања и вештине које ученици треба да изграде током средњег образовања и које треба да буду разумљиви наставницима, ученицима и родитељима.

 

Општи стандарди постигнућа – образовни стандарди за крај општег средњег образовања

МЕЂУПРЕДМЕТНЕ КОМПЕТЕНЦИЈЕ
за крај општег средњег образовања

Основна промена коју доноси оријентација ка међупредметним компетенцијама, и компетенцијама уопште, огледа се у динамичнијем и ангажованијем комбиновању знања, вештина и ставова релевантних за различите реалне контексте који захтевају њихову функционалну примену. Овако схваћене компетенције излазе из оквира традиционалних школских предмета и ангажују школска знања на припреми ученика да буду конкурентни и функционални у садашњем и будућем образовном и професионалном простору и да компетентно и активно реализују своје грађанске улоге.

Имајући на уму ове околностии критеријуме, као и карактеристике образовног система у Србији и контекста у којем он функционише у овом тренутку, издвојене су следеће међупредметне компетенције као најрелевантније за адекватну припрему ученика за будући живот:

1. Компетенција за целоживотно учење
2. Вештина комуникације
3. Рад с подацима и информацијама
4. Дигитална компетенција
5. Решавање проблема
6. Вештина сарадње
7. Вештине за живот у демократском друштву
8. Брига за здравље
9. Еколошка компетенција
10. Естетска компетенција
11. Иницијативност и оријентација ка предузетништву

У овом документу међупредметне компетенције дефинисане су као обавезне, али, због специфичног положаја у наставном процесу, очекивани исходи одређени су само на основном, базичном нивоу.

4Comments

 1. Aleksandra Sekulic каже:

  Meni licno ne smeta sto bi ucenici trebalo da poseduju ove kompetencije, jer realno, sve ovo jeste veoma vazno i trebalo bi da bude vise-manje ukljuceno u svaki nastavni predmet, ali ono sto mene zanima sa ovim kompetencijama je kako ce se na zavrsnom ispitu proveravati da li ih ucenici poseduju ili ne. Nema svrhe postavljati standarde koji su nemerljivi, tako da mislim da ovo nije dobro iz tog razloga.
  Na javnoj diskusiji organizovanoj u vezi sa standardima za strane jezike receno nam je nesto sto ja nikako ne mogu da shvatim, a to je da ocenjivanje nije nuzno povezano sa standardima. Ja se onda zaista pitam kako ce postojanje standarda na bilo koji nacin promeniti sadasnju situaciju, ako nece uticati na vecu uskladjenost zahteva koje nastavnici postavljaju za odredjenu ocenu.

 2. гром каже:

  Да! пристали смо! Али ‘ајд да надаље ти не чинимо, у памет да узмемо!

 3. Vladan Božović каже:

  Niti ko čita, nitu komentariše, niti obraća pažnju na ove nebuloze zvana strategija, kompetencije, postugnuća i ostale budalaštine. Ruku na srce, tu i nema šta da se čita i obraće pažnja, a i nema šta da se komentariše. Možda je tako i najbolje.
  Meni je samo krivo, što je NEKO za ove gluposti, dobio novac od države. Nisam znao da smo tako bogati, da razbacujemo novac u vetar.
  Neko će reći da je deo tog novca došao iz inostranstva, ali uglavnom su to papreni krediti, tu je kolega Milan Jevtić potpuno u pravu. Za šaku dolara smo pristali da uništimo soptveni prosvetni sistem.

Top