Home >> Друштво >> Крај за плагијаторе на универзитетима

  • Коментари су искључени на Крај за плагијаторе на универзитетима
Крај за плагијаторе на универзитетима

Студенте и професоре који лажирају резултате и радове чекају строге казне

Опомена, јавна осуда и одузимање наставничког звања, само неке су од мера које предвиђа етички кодекс усвојен од стране Националног савета за високо образовање, који ће примењивати свих 18 државних и приватних универзитета у Србији.

До сада су само неки факултети имали своје кодексе, а сада ће први пут то бити уређено на вишем ниову. Због тога ће сви студенти и професори који буду затечени у плагирању и свакој другој врсти преваре бити стого кажњени.

Једногласно усвојен документ „Основе за кодекс о академском интегритету на високошколским установама у Републици Србији“ академској заједници омогућиће да, невезано за судске поступке, санкционише неетичко понашање, односно плагирање радова, лажирање резултата истраживања и непрописан однос према колегама, али и према студентима и обрнуто.

– Овај кодекс је настао као унутрашња потреба академске заједнице да се супротстави неким облицима повреде права, јер ова област до сада није била добро уређена и само неки универзитети су имали своје кодексе – објашњава др Дејан Поповић, редовни професор Правног факултета и председник НСВО.

Како он додаје, постоје разни видови неодговорности који би били санкционисани, а кривотворење научних радова, неодговарајући третман о млађима, плагијат и аутоплагијат, само су неки од њих.

– Неке од блажих мера су опомена, јавна опомена и јавна осуда, док ће се тежи прекршаји санкционисати одузимањем наставничког звања и поништавањем доктората. Такође, последнице ће сносити и они који лажно пријављују своје колеге – каже Поповић.

Овај документ представља минимум, односно основу коју универзитети у својим кодексима могу да надграде.

Они имају рок од 45 дана од дана објављивања овог документа на сајту да израде сопствене кодексе, у којима ће разрадити процедуре за прекршаје који су само побројани, а затим још 60 дана да их доставе на разматрање.

(Блиц)

Top