Home >> Синдикат >> Крагујевац: Друга крагујевачка у штрајку

ДИРЕКТОРУ ДРУГЕ КРАГУЈЕВАЧКЕ ГИМНАЗИЈЕ
господину Миољубу Јоксимовићу
Предмет: Обавештење о ступању у штрајк почев од 24. 09. 2012 године.
На састанку Независног синдиката Друге крагујевачке гимназије, који је одржан у уторак,11.09.2012.године, са почетком у 13.30, донета је

О Д Л У К А
о ступању у штрајк од 24. 09. 2012 године, што подразумева трајање часа 30 минута и радно време административног особља и помоћних радника сходно раду наставника који учествују у штрајку.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ:
На састанку Независног синдиката Друге крагујевачке гимназије, који је одржан у четвртак 30. 08. 2012 године, разматрана је актуелна ситуација у вези исплате неисплаћеног новца по основу тужби за превоз за период од XII 2007. – XII 2010.године, затим исплате новца за превоз од I 2011. до VIII 2012 као и исплате јубиларних награда за 2009, 2010. и 2011 годину. Пошто је констатовано да до тог датума није исплаћен горе наведени износ, а рачун школе се тог дана налазио у блокади за износ преко 5.000.000 динара са каматама, чланови синдиката предлагали су потпуну обуставу рада почев од 4. 09. 2012 године, уколико се до 31. 08. 2012 године новац не исплати и рачун не одблокира, да би месечни износ за превоз могао редовно да се исплаћује.
На састанку ИО синдиката, које је одржан у понедељак 3. 09. 2012 године, констатовано је да је рачун и даље блокиран, па је одлучено да се члановима синдиката предложи ступање у штрајк, са трајањем часова од 30 минута, и режимом рада за административно особље и помоћне раднике сходно условима рада.
Одлука о ступању у штрајк потврђена је на састанку Независног синдиката Друге крагујевачке гимназије, који је одржан 11. 09. 2012 године. За чланове Штрајкачког одбора именовани су чланови ИО, који ће водити рачуна о начину спровођења штрајка, како би били испоштовани чланови Посебног колективног уговора. Руководство школе мора да информише ученике о одлуци и о времену трајања наставе, као и да обезбеди услове да запослени, који нису чланови синдиката а не желе да ступе у штрајк, нормално раде. Трајање штрајка планирано је до понедељка 1. 10. 2012 године, када би се одржао састанак синдиката и одлучило о даљим, радикалнијим мерама. Уколико Скупштина Града Крагујевца покаже разумевање за овај проблем и до петка 21. 09. 2012 године деблокира рачун и исплати горе наведени износ, а у исто време предложи и начин исплате заосталог износа за превоз од I 2011. до VIII 2012 године, као и почне са исплатом новца за превоз од IX 2012 године, чиме би захтеви били испуњени, ИО ће предложити члановима синдиката да се, почев од понедељка 24. 09. 2012 године, настава нормално одвија.

У Крагујевцу, 11. 09. 2012 год.
Председник синдиката Друге крагујевачке гимназије
Саша Крајић
Top