Home >> Друштво,Образовање >> Која занимања су најтраженија

 

На графикону се налази преглед 50 послова који су најбоље рангирани према шанси за запослење.

Ови подаци, који се односе на 2013. годину, добијени су захваљујући љубазности poslovi.infostud.com, сајта који објављује огласе за посао претежно у приватном сектору.

Графикон десно приказује укупан број огласа за ових 50 занимања у 2013. години груписаних по областима.

Бројеви из графикона лево представљају математичко очекивање броја успешно добијених послова уколико би се кандидат са потребним квалификацијама јавио на све огласе за то радно место у току једне године.

На пример, уколико се месар пријави на све огласе за посао месара у току годину дана, статистичко очекивање је да око 3 пута добити посао.

Такође, примећује се да је на пример на графикону десно најзаступљенији посао трговца, односно да се у највећем броју огласа за посао у 2013. години тражио трговац. На графикону лево, међутим, посао трговца (продавац) рангирано је тек на 19. месту, што је последица велике конкуренције, односно великог броја трговаца који траже запослење. Самим тим, шанса за запослење је мања.

Top